Biologisk mångfald i bilder

Björn Albinson berättar och visar fantastiska bilder i Brunnsgårdens samlingssal Torsdagen 2 februari kl 19 Inträde: 50 kr inkluderande fika i paus I olika sammanhang har betydelsen av den biologiska mångfalden betonats, nu senast på den stora konferensen (COP 15) i Montreal.

Läs mer

KÄRNKRAFT- EN KLIMATRÄDDARE?

Lördagen 14/1 11.00 – 15.30 bjuds det in till ett gratis evenemang på Palladium för föreläsning om kärnkraft samt filmvisning av ”Ljudmilas röst”. Kärnkraft har under hösten blivit en het fråga i energidebatten. Röster har höjts från flera håll, där vissa menar att kärnkraften är framtiden, medan andra hävdar motsatsen. Under föreläsningen kommer Johan Svahn, […]

Läs mer

Tankar från skogsgruppen – året som gått

Så har vi passerat ytterligare ett årsskifte och dagarna efter var ju mer eller mindre vårlika, en påminnelse om en möjlig varmare framtid som delvis redan är här. Vad detta innebär för våra svenska skogsmarker och dess olika arter kan inte förutses, men vissa arter med nordlig tyngdpunkt kan försvinna, sydliga arter kan vandra norröver […]

Läs mer