Samarbetsprojekt

Många gånger är det framgångsrikt att göra saker tillsammans med andra. Att bevaka utvecklingen i Risveden, ett skogsområde som sträcker sig över tre kommuner görs, som sig bör i samarbete med kretsarna i Ale och Lerum. Genom Alingsås lierade ängsgrupp samordnas slåtter som arrangeras av olika aktörer, många hembygdsföreningar men även privatpersoner.

Alingsås lierade ängsgrupp

Vårda våra ängar! Bli lierad i vår informella ängsgrupp!

Läs mer

Risveden

Västsveriges största sammanhängande skogsområde med stora orörda gammelskogar måste bevaras.

Läs mer

Republiken Risön

Risön är, förutom naturreservat, en egen republik med president, eget myntslag och egen nationalsång .

Läs mer

Säveåns vattenråd

Säveåns vattenråd är ett samarbetsorgan som ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag.

Läs mer

Mjörnbygdens naturcentrum

Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum har som mål att skapa ett Naturum med tillhörande annex i Nolhagaparken i Alingsås.

Läs mer

Lodkartor på internet

350 lodkartor över sjöar i Göteborgsregionen finns för nedladdning hos Melica.

Läs mer

Mulens marker

Två böcker om Mulens marker har kommit med 25 år mellan. Utvecklingen hos en del av de beskrivna markerna kan ses på denna hemsida där bilderna visas sida vid sida.

Mulens marker

Gamla ekar

Tore Hagman och Åke Carlsson dokumenterade gamla ekar för runt tjugo år sedan. Återbesök hos en del av dessa kan ses på denna hemsida.

Gamla ekar