Säveåns vattenråd

Säveåns vattenråd är ett avrinningsområdesbaserat samarbetsorgan som ska bidra till att genomföra Vattendirektivets arbete med att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag.

I vattenrådet ingår representanter för kommuner, industrier, markbrukarorganisationer och intresseföreningar som Naturskyddsföreningen. Vattenrådet samlar kunskap om Säveån t.ex. genom biotopkarteringar och sprider kunskap t.ex. genom informationsskyltar.

Som Naturskyddsföreningens representant i Säveåns vattenråd sitter Stefan Bydén med Stefan Larsson från Lerumskretsen som ersättare.

Stefan Bydén, 0322-67 20 80, stefan.byden@melica.se
Stefan Larsson,  0727-00 59 64, stefan.larsson.westwaters@gmail.com

Mer information finns på vattenrådets hemsida.


Vissa år bär isen på Mjörn.