Fagning och städning på Brobacka

Kom och invig våren med att städa ut vintern genom fagning på Brobacka slåtteräng och städning i stugan. Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Medtag lövräfsa, sekatör och naturligtvis fika. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång.

Läs mer

Återskapa naturens kylande kretslopp

Bidra till att kyla planeten och förhindra uttorkning. Öka den biologiska mångfalden. Minska risken för översvämningar och skogsbränder. Tisdag 9 april kl. 18 – 20.30   Brunnsgårdens samlingssal, Norra Ringatan 8   Trädgårdsodlare, jord- och skogsbrukare   Talare   Daniel Norén, projektledare för Vatten i våra landskap, om att skapa en mullrik jord, som håller […]

Läs mer

Kryptogamexkursion

Vi besöker Färgens ädellövsrika naturreservat vid Slävik-Dumpevik och räknar med att se intressanta lavar och mossor. Vi blir ute ca, 3–4 timmar och vandrar ca. 3–4 km. Medtag fika. Samling kl. 10 parkeringen söder om järnvägen, närmast viadukten. Ansvarig: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Läs mer

Vad kan veganismen göra för klimatet?

Vilken livsstil vi har är en stor faktor för hur vi påverkar miljö och klimat. Den veganska livsstilen innebär att livsmedel, produkter och tjänster som kommer från djur exkluderas. Anna Hansson, tidigare ordförande i kretsen, berättar om hur detta ger ett minskat ekologiskt fotavtryck den 24/10 18.30-20.00 på Brunnsgården. Anna var också tidigare gruppledare för […]

Läs mer

Nästa programaktivitet: Vandring vid Laxån

Följ med på en vandring längs Laxån som rinner mellan Ören och Ömmern. Vi samlas vid Ödenäs kyrka, parkeringen, på söndag 17/9 kl 10.00. Ta med bra skor och rejäl fika. Vandringen går längs skogsvägar, snåriga stigar, fina stigar, skogskanter och kommer vara ca 6 km lång. Vi borde vara tillbaka vid utgångspunkten kl 14.00. […]

Läs mer

Klimatmanifestation 16 september

Vi vill gärna informera er om att Alingsås Klimatgrupp är delaktig i ”Action week för social- och klimaträttvisa”. En vecka som startar med global klimatstrejk 15/9. Under denna vecka, 15-17/9, hålls klimatmanifestationer runt om i världen på uppmaning av Fridays for Future. Alingsås Klimatgrupp deltar genom en manifestation med tal och musik den 16/9 kl […]

Läs mer

Natursnokarträff 3/9!

Välkomna till Natursnokarträff på Brobacka naturreservat nu på söndag den 3/9! Vi börjar vid 11.00 och håller på till 13.00. Temat är småkryp och vi kommer att ha tillgång till både luppar och en stereolupp. Ta med fika och sittunderlag. Kanske kan vi tända en liten brasa till fikat. Välkomna hälsar Marie Sundvall 073 8004008 […]

Läs mer