Grupper

En förening består inte bara av en styrelse. Ett antal grupper sköter verksamhet och bereder ärenden. Det kan handla om skötsel och visande av vår ögonsten Brobacka eller om bevakning av kommunens planer och skrivande av remissvar i plangruppen.