Alingsås lierade ängsgrupp

Vårda våra ängar! Bli lierad i vår informella ängsgrupp!

Ängsgruppens syfte är att informera om slåtterprogrammet och undvika att alla ängar ska slås samma dag. Genom ”Alingsås lierade ängsgrupp” får du årligen kalender och inbjudan till insatser på våra fina ängsmarker genom denna hemsida.

Under nästan 20 år har kursen ”Lien och Slåtterängen” utbildat goda hantverkare. Det skapade en tradition av gemensamma slåttergillen i Alingsås Vårgårda och Bollebygd.

Men allt har en fortsättning och det behövs alltid nya krafter även om vi oftast är många liar på ängarna. Du behöver inte ha gått en kurs för att komma. Det finns många som gärna delar med sig av erfarenheter till nästa ”generation” slåttrare. Och vill du inte ge dig på lien så går det att komma och titta eller dra ihop det slagna ned en räfsa.

Vägbeskrivning till slåtterängarna finns här.
Aktuell slåtterkalender finns här.

PDF-folder att ladda hem Angsslatter_folder_2024

Och PDF-affisch Angsslatter_affisch_2024

Kontaktpersoner
Göran Frantz, 0707-20 32 17
Stellan Andersson, 0706-07 62 47

Slåtterhemsidan

Massor av läsning om ängsskötsel, slåtterhistorik, lietyper och slipning med mera, finns på sidan Ängsslåtter.

Bilder


Liemän på vandring mot slåttern på Bryngels gärde. Foto: Sture Björnson.


Lien brynes för att få ny skärpa. Foto: Sture Björnson.


Karin Persson från länsstyrelsen slipar sin lie under slåtterkursen i Ödenäs. Foto: Sture Björnson.


Det är inte bara tid för att svinga lien utan även god möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter på slåtterängarna. Foto: Stefan Bydén.


Ödenäs hembygdsförening bjuder till fika efter utförd slåtter. Foto: Sture Björnson.


Väl förplägad slåtterstyrka i Långevika. Foto: Åke Carlsson.


Liarna är upphängda efter slåtter på Vrån 2005. Foto. Stefan Bydén.