Yttrande om Planprogram för Mjörnstranden

Kommunen håller på att ta fram ett nytt planprogram för Mjörnstranden, ett område som är viktigt för alingsåsarnas friluftssliv och som har stora naturvärden. Om Planprogrammet som också är utställt på turistbyrån. Planhandlingar hittar du här Naturskyddsföreningen har lämnat in ett yttrande om planen. Yttrande över planprogram Mjörnstranden

Läs mer

Ett bygglov är överklagat

Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat ett bygglov i Lövekulle mot gällande planbestämmelser. Då den planerade byggplatsen ligger strandnära och i en ekskog som gränsar till ett biotopskydd i en liknande ekskog anser vi och kommunens kommunbiolog att detta bygge är olämpligt. Då marken är ”prickad” i detaljplanen ska den inte få bebyggas. Här finns vår överklagan och […]

Läs mer

AKTUELLT I FÖRENINGEN JUST NU – TYCK TILL!

AKTUELLT I FÖRENINGEN JUST NU! Den senaste tiden har föreningen lagt ner mycket engagemang gällande kommunens ”Planprogram Mjörnstranden”. Planprogrammet innefattar bl.a byggnation av ca 550 bostäder i området, förändringar av Västra Sörhaga, Playa Mjörn samt naturområden ut mot Lövekulle. Just nu är planprogrammet ute på samråd, vilket innebär att såväl föreningar som privatpersoner kan säga […]

Läs mer

Skogens vatten – onlineföreläsning 9/12

Sist ut bland tipsen på onlineföreläsningar på temat Skogen kommer här en föreläsning av Niklas Wengström, biolog på Sportfiskarna och forskare vid Göteborgs Universitet. Niklas kommer att tala om betydelsen av skogens vatten. Detta kommer även att kopplas till Risvedens våtmarksprojekt, som har i uppgift att restaurera våtmarker i området. NÄR: 9 december, 19:00 – […]

Läs mer