Ordförande har ordet

Tillbaka till naturen …

Människan stammar från naturen. Någon gång i utvecklingen hamnade vi lite snett och människa och natur separerades allt för mycket. Från denna separation kommer mycket elände. Det är dags att vi hittar tillbaka hem igen, hem till naturen.

Människans nytta av naturen dokumenteras mer och mer i olika former. Ett begrepp som förekommer allt oftare i stadsbyggnad och samhällsplanering är ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Exempel på detta är när trädens skugga svalkar staden under stekande sol, en het sommardag. Eller när en grön park har en lugnande och livgivande effekt på dem som vistas där. Det kan också vara när bina pollinerar blommorna i våra odlingar.

Det är fint att vi mer och mer förstår naturens värde för oss människor. Men det är också viktigt att vi inte glömmer bort att naturen och allt som finns där, med växter, djur och system av dessa också har ett egenvärde. Naturen ska inte bara värderas efter vad den ger oss människor. Den har också ett egenvärde, ett värde för sig själv. Växter, djur och alla slags organismer har en egen universell rätt att existera och frodas.

Årets program bjuder som vanligt på en blandning av olika aktiviteter. Aktiviteter som tar dig ut i naturen, som hjälper dig att vårda landskapet, som förklarar den påverkan vi människor har på natur och miljö, och som ger en inblick i värdet av ekosystemtjänster. Vi hoppas att du ska ta del av dem och uppskatta de upplevelser eller lärdomar som dessa ger.

Anna Hansson
Ordförande Alingsås Naturskyddsförening