Engagera dig för klimatet!

Som medlem av Naturskyddsföreningen är du troligtvis väl införstådd med vad de pågående klimatförändringarna innebär. Jordens medeltemperatur höjs, lokala extrema väderfenomen ökar och detta skapar kedjeeffekter med förödande konsekvenser. Ekosystem brakar samman, arter dör ut och miljontals människor måste fly från sina hem.

För att bromsa klimatförändringarna behövs en stor omställning av hur vi lever. Det moderna samhället har tyvärr blivit klimatets största fiende. Men det behöver inte vara så. Med ett stort engagemang kan vi ställa om till ett samhälle som är långsiktigt livsdugligt och frodas i symbios med natur, djur och vår livsmiljö.

Du behövs i detta arbetet! Det finns mängder med möjligheter att engagera sig för att hela och vårda jordens klimat. Hitta ett forum som du trivs att arbeta i eller skapa din eget form av engagemang. En omställning behövs på systemnivå genom lagstiftning, ekonomiska resurser och konkreta uppdrag till olika organisationer med mera. En omställning behövs också på individ nivå och i varje organisation och sammanhang, i näringslivet, i skolan, i handbollsklubben, i bostadsrättsföreningen och i ditt och grannarnas egna hushåll.

Sverige fick äntligen en regering efter många turer, utspel och förhandlingar. Glädjande nog är en tuff klimatpolitik en prioriterad del av regeringens agenda. Att klimatarbetet bedrivs med kraft från regeringen är mycket centralt för att få till en förändring. I varje samhälle och organisation finns dock en inneboende tröghet vad gäller att få förändringar att förverkligas. Det är en omöjlighet för en enda instans att göra en stor samhällsomställning. Vi behöver alla bidra och ta vårt ansvar för att en verklig förändring kommer till stånd.

Vad kan du göra? Ja, det finns oändligt många möjligheter att bidra: Delta i Naturskyddsföreningens aktiviteter, delta i Alingsås Klimatfullmäktiges manifestationer varje fredag kl 17–18, skriv en insändare, skriv en fråga till styrelsen i din egen förening (bostadsrätt, idrott, musik, vägförening etc) eller en motion med krav på åtgärder till din förenings årsmöte, titta på din egen klimatpåverkan med hjälp av www.klimatkalkylatorn.se , fråga ledningen på din arbetsplats om vilken klimatpåverkan verksamheten har och prata om metoder för att minska påverkan. Öka dina kunskaper om klimatförändringarna så att du kan förklara bättre för de som ännu inte förstår.

Kan vi bromsa klimatförändringarna? Ja, visst kan vi det! Men då krävs det att vi är många fler som tar vårt ansvar och hjälper till. Att hävda att ”någon annan” är ansvarig löser inga problem.

Engagera dig!

Anna Hansson
Ordförande Alingsås Naturskyddsförening