Naturpriset

Alingsås Naturskyddsförening har på initiativ av och sponsring av Centraltryckeriet m.fl. sedan några år haft möjlighet att utdela Naturpriset. Priset ska gå till någon/några som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för vår närnatur, gagnat lokal naturvård eller bidragit till ökad kännedom om vår närnatur.

Priset utdelades första gången 2009 till Hans-Christer Lindberg.

Föreningens styrelse utgör priskommitté och mottar tacksamt förslag på lämpliga kandidater till 2018 års pris, som kommer att utdelas i samband med årsmötet 2019.