Natur- och miljöpriset

Alingsås Naturskyddsförening har sedan 2009 årligen delat ut ”Naturpriset”. Priset har gått till den/de som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för vår närnatur, gagnat lokal naturvård eller bidragit till ökad kännedom om vår närnatur.

På årsmötet/kretsstämman 6/2 2018 beslutade mötet att priset nu ska vara ”Natur- och miljöpriset”. Detta skapar en möjlighet att uppmärksamma och visa vår uppskattning även för de som på ett förtjänstfullt sätt och i ett lokalt engagemang bidragit till att skydda miljön.

Priset utdelades första gången 2009 till Hans-Christer Lindberg.