Fokus på biologisk mångfald 2023 – bildvisning 2/2

I olika sammanhang har betydelsen av den biologiska mångfalden betonats, nu senast på den stora konferensen (COP 15) i Montreal. I global skala är många organismer, forskningen uppskattar en miljon arter, allvarligt hotade och kan försvinna för gott. Detta bedöms vara ett hot jämförbart med den globala uppvärmningen. Om många hotade arter försvinner riskerar viktiga […]

Läs mer

Vandringar 2023 – första vandringen 5/2!

Som en aktivitet med fokus på information om den biologiska mångfalden i naturen kommer under 2023 Naturskyddsföreningen bjuda in till vandringar inom Nolhagaområdet. Med ungefär månatliga mellanrum görs promenader med start vid Nolhaga Parkbad. Under ett par timmar går vi sedan runt inom området (3-5 km) och upplever de förändringar som sker i naturen under […]

Läs mer

Årets gång

Som en aktivitet med fokus på information om den biologiska mångfalden i naturen kommer under 2023 Naturskyddsföreningen bjuda in till vandringar inom Nolhagaområdet. Med ungefär månatliga mellanrum görs promenader med start vid Nolhaga Parkbad. Under ett par timmar går vi sedan runt inom området (3-5 km) och upplever de förändringar som sker i naturen under […]

Läs mer

Biologisk mångfald i bilder

Björn Albinson berättar och visar fantastiska bilder i Brunnsgårdens samlingssal Torsdagen 2 februari kl 19 Inträde: 50 kr inkluderande fika i paus I olika sammanhang har betydelsen av den biologiska mångfalden betonats, nu senast på den stora konferensen (COP 15) i Montreal.

Läs mer

KÄRNKRAFT- EN KLIMATRÄDDARE?

Lördagen 14/1 11.00 – 15.30 bjuds det in till ett gratis evenemang på Palladium för föreläsning om kärnkraft samt filmvisning av ”Ljudmilas röst”. Kärnkraft har under hösten blivit en het fråga i energidebatten. Röster har höjts från flera håll, där vissa menar att kärnkraften är framtiden, medan andra hävdar motsatsen. Under föreläsningen kommer Johan Svahn, […]

Läs mer