Fokus på biologisk mångfald 2023 – bildvisning 2/2

I olika sammanhang har betydelsen av den biologiska mångfalden betonats, nu senast på den stora konferensen (COP 15) i Montreal.

I global skala är många organismer, forskningen uppskattar en miljon arter, allvarligt hotade och kan försvinna för gott. Detta bedöms vara ett hot jämförbart med den globala uppvärmningen. Om många hotade arter försvinner riskerar viktiga funktioner i ekosystemen att fungera sämre eller inte alls. Följden kan bli katastrofala i en framtid med oförutsebara händelser till följd av pågående klimatförändring.

Endast artrika och fungerande ekosystem kan leverera ekosystemtjänsterna som mänskligheten till syvende och sist, även med dagens teknik och samhällsutveckling är beroende av.

Naturskyddsföreningen i Alingsås kommer därför att satsa mycket av sin verksamhet på teman med inriktning på information och upplevelser av vår biologiska mångfald med tyngdpunkt på lokala förhållanden.

Vi inleder året med en bildvisning av Björn Albinson, som berättar och visar bilder på temat biologisk mångfald. Alla är välkomna!
När: Torsdagen 2 februari
Plats: Brunnsgårdens samlingslokal
Inträde: 50kr (inkluderar fika)
Varmt välkomna!