Program 2024

Program 2024

Ladda hem som A5 Program 2024 SNF Alingsås
Ladda hem som A4 Program 2024 SNF Alingsås A4

Tips: Det finns även andra föreningars program på Mjörnbygdens naturcentrum

Januari

Söndag 7/1

Guidad Nolhagavandring där vi följer naturens växlingar under Årets Gång

Temat för dessa naturvandringar förklaras i den inledande artikeln Inledningsvis i programmet.
Samling kl. 10, Nolhaga Parkbad. Vi vandrar och pratar om den natur vi upplever under några timmar och som mest ca. 3 km. Nu är det vinter och det är främst lavar och mossor samt vinterfåglar att se.
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Onsdag 24/1

Mats Andersson föreläser och visar bilder om ”Naturen i Alingsås kommun”

Palladium 19.00. Inträde 50:-.
Ett bildande, stillsamt och ibland humoristiskt svep från Högmossen och Mellbydalen i norr vidare söderut via Gräfsnäs, Risveden, Brobacka, Vikaryd, öarna i Mjörn, Nolhagaviken, Bryngenäs, Ömmern, Ödenäs och sedan tvärstopp vid Läkarebo längst i söder.
Se landskapet i kommunen på ett sätt du aldrig gjort förr och hör berättelser om djuren som lever där ute.
Samarrangemang med studiefrämjandet.
Ansvarig: Mats Andersson, 0706-18 81 23

Februari

Tisdag 20/2

Årsmöte/Kretsstämma

Kl 18.30-21.00
Plats: Brunnsgården.
Som vanligt blir det förhandlingar följt av fika.
Lämna gärna in motioner och kom med önskemål till verksamhetsplanen. Hör också gärna av er till valberedningen (Fredrik Åstrand, 0766-37 63 48, fredrik.astrand@ live.se och Björn Johansson, 0702-39 41 53 om ni själva vill delta i föreningsarbetet eller har förslag på personer som bör bli förtroendevalda. Vi har också olika aktivitetsgrupper, en skogs-, en Brobacka- och en plangrupp.
Ansvarig: Styrelsen

Mars

Söndag 3/3

Årets gång

Samling kl. 10, Nolhaga Parkbad.
Senvinter/tidig vår? Har det kommit flyttfåglar?
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Onsdag 13/3

Kan naturen dammsuga utsläppen?

De senaste åren har ”naturbaserade lösningar” seglat upp som något av det hetaste inom klimat, kampen om skogen handlar allt mer om kolatomerna och röster höjs för att återställa våtmarker. Men vilken roll kan egentligen skogen och jordbruket ha för att minska koldioxiden i atmosfären? Vad innebär EUs krav på att Sverige ska öka kolsänkan i skog och mark? Ska vi bruka skogen eller låta den stå? Och hur bra är det att återväta våtmarker?
Föreläsning av Erik Pihl från Naturskyddsföreningen Riks. Lokal och tid: Studiefrämjanadet eller Brunnsgården, kolla in hemsidan för info.
Ansvarig: Siri Nordberg 0767-66 80 50

Onsdag 20/3

Ugglekväll

Vi hoppas på bra väder och besöker ugglemarker i utkanten av Alingsås. Tidigare år har vi lyckats hitta berguv, kattuggla, pärluggla och sparvuggla. Vi tar ett längre stopp där vi tänder en brasa så ta gärna med något att grilla eller annan fika. Varma kläder, oömma skor och ficklampa är också bra att ha.
Samling kl 18.00 vid Willys parkering för samåkning i bil. Vi är tillbaka ungefär kl 22.
Ansvarig: Fredrik Åstrand, 0766-37 63 48

Söndag 24/3

Kryptogamexkursion

Samling kl. 10 parkeringen söder om järnvägen, närmast viadukten.
Vi besöker Färgens ädellövsrika naturreservat vid Slävik-Dumpevik och räknar med att se intressanta lavar och mossor. Vi blir ute ca, 3–4 timmar och vandrar ca. 3–4 km. Medtag fika.
Ansvarig: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

April

Tisdag 9/4

Återskapa naturens kylande kretslopp

Bidra till att kyla planeten och förhindra uttorkning. Öka den biologiska mångfalden. Minska risken för översvämningar och skogsbränder.

Trädgårdsodlare, jord- och skogsbrukare

Talare

Daniel Norén, projektledare för Vatten i våra landskap, om att skapa en mullrik jord, som håller kvar regnvattnet i marken.

Jesper Lindblad, trädgårdsmästare, om parkförvaltningens ambition att skapa art- och blomrika miljöer, till glädje för både pollinatörer och människor.

18 – 20.30 Brunnsgårdens samlingssal, Norra Ringatan 8

 

Söndag 14/4

Snokare Tema vårtecken

11.00–13.00 Samling vid Tallhyddan.
Ta med fika och sittunderlag och om du har kikare och lupp.
Kontakta gärna Marie Sundvall, 0738-00 40 08

Onsdag 17/4

Vem pollinerar mitt äppelträd?

Vårgårda Naturskyddsförening ordnar föreläsning med Peter Nielsen, intendent vid Naturhistoriska museet i Göteborg, berättar om kända och kanske okända pollinerare, och vad vi kan göra för att underlätta vardagen för dessa små liv och därmed främja en biologisk mångfald. I samarbete med Trädgårdsföreningen och Biodlarföreningen.
För plats se https://vargarda.naturskyddsforeningen.se
Ansvarig: Lina Blomdahl, Vårgårda 070 238 08 39

Torsdag 18/4

Fagning av ängen i Brobacka

18.00 Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Medtag lövräfsa, sekatör och naturligtvis fika. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång.
Ansvarig: Bodil Hildenvall, tel 0322-507 63

Tisdag 23/4

Reservatsvandring i Hjortmarka

Samling kl. 18 vid Hjortgårdens parkering.
Vi vandrar ca 3 tim. och 4 km, ser på floran samt mossor och lavar. Dessutom lyssnar vi till vårens sjungande fåglar. Medtag fika som intas med utsikt över St. Kroksjön. Är det blött så är stövlar ett gott alternativ.
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Maj

Torsdag 2/5

Årets gång

Samling kl. 18, Nolhaga Parkbad.
Våren framskrider med fågelsång och kanske intensiv vitsippsblomning och bladsprickning. Medtag fika.
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Lördag 11/5

Kallmurning – Lär dig att restaurera en stenmur

Kom till Dammsjöås och gå en kurs i konsten att reparera en stenmur. Ledare är Joakim Lilja, hemslöjdskonsulent och tidigare lärare i Landskapsvård på Institutionen för kulturvård på GBG Universitet.
Anmälan på Nääs hemsida. https://www.slojdochbyggnadsvard.se/Kurser/kurser-publicerade/stenmur-maj2024/

Söndag 12/5

Vårens blommor

Samling kl. 10 parkeringen söder om järnvägen, närmast viadukten..
Samåkning till Kärtared och så småningom vidare till Yxnås. Vi tittar bl.a. på backsippor och andra blommor som är tidiga.
Medtag fika. Vi blir ute ca 4 timmar men vandrar inte långt.
Exkursionsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Söndag 19/5

Fågelmorgon på Djurgården

Lyssnar efter sångfåglar. Nattsångare kanske. Samling på parkeringen vid Willys kl. 05.45 för samåkning. Annars samling på Östad 06.00.
Ansvarig: Fredrik Åstrand, 0766-37 63 48

Onsdag 22/5

Vandring i Brobacka

Följ med på vandring i det geologiskt intressanta Brobackaområdet. Vi kommer bl.a. att vandra genom hävdade ängar och några av landets största jättegrytor, få information om Mylonitzonen som passerar Brobackaområdet och ta oss upp på Räkneberget med den vackra utsikten över sjön Mjörn. Med lite tur får vi se intressanta fåglar, t.ex. under vår fikarast på berget. Vandringen är ca 3 km och kan varieras beroende på vädret. Sträckan är medelsvår med några branta stigningar och ej barnvagnsvänlig. Grova skor, helst kängor, rekommenderas. Ta med matsäck för en fika och gärna en handkikare. Kollektivbusstrafik angör hållplatsen Brobacka korsväg i direkt anslutning till reservatet.
Samarrangemang med Västkuststiftelsen
Samling kl. 18.00 vid parkeringen i anslutning till reservatet. Slut 21.00
Ansvarig: Stellan Andersson, tel 0706-07 62 47

Lördag 25/5

Utflykt med Herbert 10.00–13.00

Försommartur med ångbåten Herbert.
Kom med på en båttur på vackra Mjörn. Vi är ute 3 timmar och hinner på den tiden både se fåglar, vackra vyer och njuta av medhavd kaffe på Risön.
Turen startar vid Ångbåtsvarvet på Lövekullevägen 13. Kostnad: 200 kr/person. Anmäl dig senast 17/5. Glöm inte ta med kaffekorgen.
Kontakt och anmälan: Pernilla Krantz 0709-64 02 38

Söndag 26/5

Snokare Tema fåglar

11.00–13.00 Samling vid Tallhyddan.
Ta med fika och sittunderlag och om du har kikare och lupp.
Kontakta gärna Marie Sundvall, 0738-00 40 08

Juni

Tisdag 4/6

Årets gång

Samling kl. 18, Nolhaga Parkbad.
Nu är det försommar, full blomning och massor av fåglar I Nolhagaviken dessutom intensiv fågelsång. Samtliga träd är nu lövade. Medtag fika.
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Lördag 8/6

Slåtterkurs på Dammsjöås

10.00–16.00 med ”LieMats” Mats Rosengren.
En mycket bra kurs för dig som vill lära dig att hantera lie från grunden.
Vi träffas på Dammsjöås klockan 10.00, med oömma kläder och matsäck. Det kommer finnas liar att låna som räcker till minst 10 personer. Har du egen lie så ta med den.
Kursen pågår till 16.00 med avbrott för fika och lunch. Möjligheter att grilla finns.
Antal deltagare är begränsat till 10. Personer från Alingsås och Vårgårda kommuner har företräde.
Kursavgiften 500 kr betalas vid kurstillfället.
Anmälan på Nääs hemsida. https://www.slojdochbyggnadsvard.se/Kurser/

Söndag 16/6

De vilda blommornas dag

Anordnas som vanligt på Dammsjöås (kl. 10). Samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben. Lätt vandring som sker på den nya natur- och kulturleden. Medtag fika och har du dessutom en fältflora ta med även den. Samling på P-plats vid torpet. Info via annonsering och hemsida.
Ansvarig: Stefan Bydén 0706-72 20 80
Marie Sundvall och Calle Bergil guidar från Naturskyddsföreningen

Söndag 16/6

De vilda blommornas dag i Gräfsnäs

Välkomna till en blomstervandring i Gräfsnäsparken på de vilda blommornas dag den 16/6 klockan 16.00. Vi samlas vid Grindstugan och är ute cirka 1–1,5 timme.
Ansvarig: Marie Sundvall 0738 00 40 08.

Torsdag 27/6

Årets gång

Samling kl. 18, Nolhaga Parkbad.
Nu har en del tidiga fåglar fått ut årets ungar och växtligheten börjar anta en mörkgrön klorofyllrik färg. Medtag fika.
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Juli

Måndag 8/7

Ängsslåttern börjar i Örsbråten

kl 18. Sedan följer ytterligare 12 slåttertillfällen under juli och augusti. Se vidare här.
Ansvarig: Stefan Bydén, 0322-67 20 80

Augusti

Torsdag 1/8

Årets gång

Samling kl. 18, Nolhaga Parkbad.
Växterna är i fröstadier och kanske finns de första svamparna på plats. Massor av fågel nere i Nolhagaqviken. Medtag fika.
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Torsdag 8/8

Ängsslåttern i Brobacka

kl 18. Slåttern avslutas på ”vår” äng. Se vidare på sid 20.
Ansvarig: Stefan Bydén, 0322-67 20 80

Söndag 18/8

Vilda blommor i Gräfsnäs

Välkomna till en blomstervandring på sensommaren i Gräfsnäsparken! Samling klockan 16.00 vid Grindstugan.
Ansvarig: Marie Sundvall 0738 00 40 08.

September

Söndag 1/9

Snokare Tema träd

11.00–13.00 Samling vid Tallhyddan.
Ta med fika och sittunderlag och om du har kikare och lupp.
Ansvarig: Marie Sundvall 0738-00 40 08

Lördag 31/8 och Söndag 1/9

Svamputställning och ’Bioblitz’ i Nolhaga

På lördagen samlas vi kl. 10 på något av torgen utanför Storken. Med banderoll och beachflaggor, med bokbord informerar vi och gör reklam för söndagens ’Bioblitz’ och den samtidiga svamputställningen i Nolhaga.
Från kl. 9 är vi på plats vid Tallhyddan nere vid Nolhagaviken och expertvandringar (fåglar, mossor, lavar, svampar och diverse kryp) sker sedan en gång per timma.
För studier av bl.a. småkryp finns stereoluppar och mikroskop.
Tipspromenad runt i området med naturtematiska frågor och naturmemory för barn och vuxna. Möjligheter till fika, finns i Nolhaga Parkbad.
Samordnare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Torsdag 19/9

Årets gång

Samling kl. 18, Nolhaga Parkbad.
Nu finns det svampar av olika arter bl.a. i parken.
Medtag fika.
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Lördag 14/9

Naturvårdsinriktat skogsbruk

Heldagskurs på Dammsjöås om konsten att förena skogsbruk med hänsyn till naturen. Kursledare Calle Bergil. Kursavgift 800 kr. Ta med egen lunch och fika.
10.00–16.00
Anmälan till www.slojdochbyggnadsvard.se

Stefan Bydén, stefan@byden.nu 0706-72 20 80

Söndagen 29/9

Kryptogamexkursion på Djurgården

Samling på Willy’s parkering kl. 10 för samåkning. Vi vandrar runt inom området och studerar dess intressanta moss- och lavflora samt de svampar som finns för tillfället.
Vandring ca 4–5 km och återkomst efter ca 4 timmar.
Medtag fika och lupp. Som vanligt kläder efter väder.
Exkursionsledare: Ingvar Andersson, tfn. 070-338 01 49

Oktober

Lördag 5/10

75-årsfest!

Föreningen fyller 75 år och det vill vi fira med en festlig kväll för gamla och nya styrelsemedlemmar och andra aktiva i vår förening. Vi äter god mat, tittar på bilder från förr och nu och umgås. Kostnad 150:-
Plats och tid: Hjortgården 5/10 kl.18.00
Anmälan senast 27/9 till Pernilla Krantz 0709-640238

Måndag 16/10

Hållbar trädgård

Vårgårda Naturskyddsförening ordnar föreläsning med Pia Hedenblad, trädgårdsdesigner och -inspiratör, tipsar om hur vi attraherar pollinatörer, gör klimatsmarta materialval, sparar på vatten och samtidigt gör trädgården mer lättskött… Vilken dröm! I samarbete med Trädgårdsföreningen.
För plats se https://vargarda.naturskyddsforeningen.se
Ansvarig: Lina Blomdahl, Vårgårda 070 238 08 39

Vecka 42

Rovdjur

Under Hållbarhetsveckan tänker vi ordna en kväll i Rovdjurens tecken. Lo och varg finns i närområdet. Hur ser läget ut och vad kan vi önska/förvänta oss av framtiden? Nelly Grönberg (rovdjursansvarig på länstyrelsen) medverkar. Mera information kommer som en del i Hållbarhetsveckan som arrangeras vecka 42.
Ansvarig: Mats Andersson, 0706-18 81 23

November

Söndagen 10/11

Reservatsvandring i Kvarnsjöreservatet

Samling kl. 10 Laggarebacksvägens början för ev. parkering vid skyddsrummet.
Vi vandrar runt Kvarnsjön på stigar och studerar den relativt orörda skogen. Kanske får vi se en och annan vinterfågel i skogen. Fika intas på lämplig plats med utsikt över sjön.
Vandringsledare: Ingvar Andersson,. 070-338 01 49

Söndag 17/11

Årets gång

Samling kl. 10, Nolhaga Parkbad.
Senhöst, träden förlorar loven och blir svårare att känna igen. Fortfarande finns det vedsvampar m.m. att se.
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

December

Torsdag 12/12

Öppet styrelsemöte och Årets bilder

kl. 18:30, Studiefrämjandets lokal på Sidenvägen.
Vi diskuterar och sammanfattar det gångna årets aktiviteter och inmundigar glögg och pepparkakor.
Därefter fritt fram att visa och berätta om 3–5 bilder från året som gått.
Ansvarig: Mats Andersson, 0706-18 81 23

Januari 2025

Måndag 6/1

Guidad Nolhagavandring där vi följer naturens växlingar under Årets Gång

Samling kl. 10, Nolhaga Parkbad för max några timmar.
Temat för dessa naturvandringar förklaras i den inledande artikeln tidigare i programmet. Nu knyter vi ihop säcken och sammanfattar det gångna året vid en brasa på grillplatsen om vädret inte är alltför bistert..
Vandringsledare: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Februari

Tisdag 25/2

Årsmöte/Kretsstämma

Kl 18.30-21.00
Plats: Se hemsida/Facebook/annons.
Som vanligt blir det förhandlingar följt av fika.
Lämna gärna in motioner och kom med önskemål till verksamhetsplanen. Hör också gärna av er till valberedningen (Fredrik Åstrand, 0766-37 63 48, fredrik.astrand@ live.se och Björn Johansson, 0702-39 41 53 om ni själva vill delta i föreningsarbetet eller har förslag på personer som bör bli förtroendevalda. Vi har också olika aktivitetsgrupper, en skogs-, en Brobacka- och en plangrupp.
Ansvarig: Mats Andersson, 0706-18 81 23