Verksamhetsplan 2020

Naturskyddsföreningen i Alingsås

MED BJÄRKE OCH HEMSJÖ-ÖDENÄS

VERKSAMHETSPLAN 2020

Allmänt:

 • Med program och aktiviteter verka för att kretsens medlemmar kommer
  ut i naturen och får vackra och intressanta upplevelser.
 • Bedriva fältbiologiska studier.
 • Verka för naturvård och en god miljö i kommunen.
 • Aktivt och engagerat bevaka och driva kommunala frågor som utvecklar
  Alingsås mot ett hållbart samhälle.
 • Med föredrag, studiecirklar och liknande öka medlemmars kunskap om
  natur och aktuella miljöfrågor.
 • Sträva efter att öka medlemmarnas intresse för att delta i styrelsens
  arbete och i arbetsgrupper.

Exempel på insatsfrågor:

 • Arbeta för bevarande av ängs- och hagmarker genom Alingsås Lierade Ängsgrupp. 
 • Skogsgruppen ska fortsatt arbeta tillsammans med kretsarna i Ale och Lerum med syfte att långsiktigt trygga Risveden och dess natur som en regional resurs. Finns möjligheter så bör vi även börja arbeta med områden norr och öster om staden.
 • Försöka återstarta verksamheten med Natursnokarna.
 • Fortsatt engagemang och arbete för Naturcentrum Brobacka genom Brobackagruppen. 


Att sköta Brobacka naturcentrum är en av Naturskyddsföreningens verksamheter.