Plangruppen

En formell plangrupp finns sedan några år. Gruppen träffas lite då och då (bl.a. beroende på ärenden som ofta ska besvaras på ganska kort tid) och diskuterar svar på remisser om detaljplaner och infrastrukturprojekt. Ett arbete som kommer att utvidgas genom att vi även kommer att studera och tycka till om kommunens tillväxtprogram.

Kontaktpersoner
Marie Sundvall, 0322-156 32, 073-800 40 08, sundvall.marie@telia.com
Lennart Gustafson, 0322-63 81 75, gustafson-nordberg@telia.com

Inte heller under 2016 presenterades någon slutgiltig Översiktsplan, men kanske, kanske under 2017? Denna plan bestämmer ju inriktningen för hur morgondagens Alingsås ska se ut och fungera och tillsammans med övriga långsiktiga planer hur vår kommun kommer att utvecklas.

Många i kommunen avvaktar nog också med spänning hur E20 genom Alingsås kommer att utformas. Naturskyddsföreningen har ju i tidigare utlåtande förespråkat en total ”nedgrävning” genom staden men kostnaden ska naturligtvis Trafikverket stå för då vägen klassas som riksangelägenhet. Förmodligen blir det även en ny vända om Mjörnstrandens utveckling, ett område av stor vikt som närrekreationsområde för kommunens invånare.

Det är alltså en mängd stora och viktiga frågor som föreningen får på remiss. Kom gärna med i detta arbete eller hör av dig med synpunkter till Marie Sundvall eller Lennart Gustafson i gruppen. Åtminstone alla större ärenden får ju uppmärksamhet i pressen och i stort sett alla planer finns på kommunens hemsida. Ta chansen att engagera dig och påverka vad som händer i kommunen.

Bild från kommunens hemsida.