Plangruppen

Markanvändningen förändras ständigt. Nya byggnader och vägar kommer till. Vi har behov av grus- och bergtäkter. Vind- och vattenkraft behövs för vår elförsörjning.

Kommunens markanvändning framgår av olika planer. Planerna beskriver inriktning- en för hur Alingsås skall se ut, fungera och utvecklas nu och i framtiden.

Markanvändningen står ofta i konflikt med natur och miljö. Naturskyddsföreningen i Alingsås har därför bildat en grupp, Plangruppen, för att studera, diskutera och yttra sig över ärenden kopplade till vår natur och miljö. Exempel på aktuella ärenden där vi yttrat oss är sträckningen av E20 genom centrala Alingsås, ansökan om uppförande av vindkraftverk på Rödeneplatån, kommunens Översiktsplan och byggandet av Sjöstaden vid Gerdsken. E20-projektet har som bekant gått i stå och våra politiker har ännu inte antagit någon ny Översiktsplan. Även den fortsatta planeringen av den framtida Mjörnstranden, ett område av stor vikt som närrekreationsområde för kommunens invånare, tycks dröja ett tag till.

Vi är en grupp som träffas lite då och då för att titta närmare på aktuella ärenden som berör vår kommun. Det är en mängd stora och viktiga frågor som föreningen får på remiss. Våra yttranden fokuserar på hur man på bästa sätt skall beakta natur- och miljöaspekter. Kom gärna med i detta arbete! Hör av dig till Marie Sundvall tfn 0738-00 40 08 eller Lennart Gustafson tfn 0722-16 77 00 i gruppen. Ta chansen att engagera dig och påverka vad som händer i vår kommun!

Bild ovan från kommunens hemsida.