Risveden

Risveden är med sina cirka 200 kvadratkilometer Västsveriges största sammanhängande skogsområde. Det är beläget 45 km NO om Göteborg och omfattar delar av Alingsås, Trollhättans, Lilla Edets, Ale och Lerums kommuner. Området är unikt på grund av sin sjörikedom och sitt småskaliga bondeskogsbruk, som har gynnat den biologiska mångfalden. Här finner man ännu stora orörda gammelskogar och ett rikt djur- och växtliv. Och här finns nu elva naturreservat.

Tillbaka på 1950-talet var området i stort sett orört. Länsstyrelsen ansåg så sent som 1972 att södra Risveden hade mycket höga naturvärden. Och hade naturen fortfarande varit orörd, hade vi i dag haft en stor och vacker nationalpark här. Det mesta som klarat sig undan modernt skogsbruk har bevarats i ett antal naturreservat, ca 1400 hektar.

Men det återstår några viktiga områden att bevara. Dessa är att betrakta som akut hotade. Vi måste rädda det sista av det sista innan det är för sent!

Kontaktperson
Ingvar Andersson, 0322-713 31, b.ingvar.andersson@telia.com

Massor av information om Risveden finns på sidan Naturskogar i Risveden.

Foto: Ola Freijd.