Styrelse

Här är vår styrelse som valdes på årsmötet 2020.

Ordförande (postmottagare och sammankallande)
Mats Andersson
Mjölseredsvägen 16, 441 75 Sollebrunn
0322-834 54
mats.andersson@alingsas.se

Vice ordförande
Pernilla Krantz
Laggarebacken 12, 441 57 Alingsås
0709-64 02 38
pekrantz@hotmail.com

Sekreterare
Elsa Höök
Floravägen 18A, 441 43 Alingsås
0725-44 96 65
elsahook2@gmail.com

Vice sekreterare
Jonas Sandstedt,
Ekåsavägen 3, 441 65 Alingsås,
tel 0705-77 35 50,
jonas.sandstedt@westpatent.se

Kassör
Tom Marlow
Floravägen 1, 441 43 Alingsås
0738-45 33 20
tommy.marlow@gmail.com

Hemsidesansvarig
Siri Nordberg,
Elsa Höök

Övriga ledamöter
Ingvar Andersson
Pl. 8074 B, Svartevik, 441 91 Alingsås
0322-713 31
b.ingvar.andersson@telia.com

Stefan Bydén
Viktoriagatan 9, 441 33 Alingsås
0322-67 20 80
stefan.byden@melica.se

Suppleanter
Siri Nordberg
Gåsvägen 7, 441 40 Alingsås
076-766 80 50
siri.nordberg@hotmail.com

Sebastian Birgersson
Rännevägen 70, 441 75 Sollebrunn
0704-28 73 11
sebastian.birgersson96@gmail.com

Rolf Edvardsson
Knektegårdsgatan 61C, 441 37 Alingsås
0322-104 28, 0703-80 36 86
rolf.edvardsson@telia.com

Alice Schiller
Diamantgatan 2, 441 45 Alingsås
0761-48 19 14
aliceschiller3@gmail.com

Valberedning
Fredrik Åstrand
Ormekullevägen 12 D, 441 40 Alingsås
0766-37 63 48
fredrik.astrand@live.se

Viveka Johansson
Plangatan 15 B, 44130 Alingsås
0709-62 58 84
viveca.aceviv@telia.com

Styrelsen som valdes på årsmötet 2019 (Alla utom Anna är kvar i styrelsen 2020). Från vänster: Mats (infälld), Ingvar, Pernilla, Tom, Anna, Sebastian, Siri, Elsa, Alice, Rolf, Stefan (infälld)

Foto: Siri Nordberg m.fl.