Styrelse

Här är vår styrelse som valdes på årsmötet 2017.

Ordförande (postmottagare och sammankallande)
Anna Hansson
0322-14844
annabohus@yahoo.com

Vice ordförande
Ingvar Andersson
Pl. 8074 B, Svartevik, 441 91 Alingsås
0322-713 31
b.ingvar.andersson@telia.com

Sekreterare
Mats Andersson
Torp 16, 466 91 Sollebrunn
0322-834 54
mats.andersson@skola.alingsas.se

Kassör
Marie Sundvall
Nordostpassagen 31, 441 34 Alingsås
0322-156 32, 073-800 40 08
sundvall.marie@telia.com

Hemsidesansvarig
Stefan Bydén
Viktoriagatan 9, 441 33 Alingsås
0322-67 20 80
stefan.byden@melica.se

Ledamöter
Lennart Gustafson
Gåsvägen 7, 44140 Alingsås
0322-63 81 75
gustafson-nordberg@telia.com

Pernilla Krantz
Laggarebacken 12, 441 57 Alingsås
0322-63 66 16
pekrantz@hotmail.com

Valberedning
Fredrik Åstrand
Hagavägen 28, 44134 Alingsås
0322-63 89 77
fredrik.astrand@live.se

Viveka Johansson
Plangatan 15 B, 44130 Alingsås
0709-62 58 84
viveca.aceviv@telia.com


Delar av styrelsen som valdes på årsmötet 2017. Från vänster Ingvar, Anna, Mats, Pernilla och Stefan. Saknas gör Marie och Lennart.