Styrelse

Här är vår styrelse som valdes på årsmötet 2023.

Ordförande (postmottagare och sammankallande)
Mats Andersson
Mjölseredsvägen 16, 441 75 Sollebrunn
0706-18 81 23
mats.andersson@alingsas.se

Vice ordförande
Pernilla Krantz
Laggarebacken 12, 441 57 Alingsås
0709-64 02 38
Pernilla.krantz@educ.goteborg.se

Sekreterare
Jonas Sandstedt,
Ekåsavägen 3, 441 65 Alingsås,
tel 0705-77 35 50,
jonas.sandstedt@westpatent.se

Kassör

Ingvar Andersson
Svarteviksvägen 15, 441 91 Alingsås
0703-38 01 49,
b.ingvar.andersson@telia.com

Hemsidesansvarig
Siri Nordberg,
Stefan Bydén

Övriga ledamöter

Stefan Bydén
Viktoriagatan 9, 441 33 Alingsås
0322-67 20 80
stefan.byden@melica.se

Siri Nordberg
Gåsvägen 7, 441 40 Alingsås
076-766 80 50
siri.nordberg@hotmail.com

Suppleanter

Sebastian Birgersson
Rännevägen 70, 441 75 Sollebrunn
0704-28 73 11
sebastian.birgersson96@gmail.com

Valberedning
Fredrik Åstrand
Ormekullevägen 12 D, 441 40 Alingsås
0766-37 63 48
fredrik.astrand@live.se

Viveka Johansson
Plangatan 15 B, 44130 Alingsås
0709-62 58 84
viveca.aceviv@telia.com

Styrelsen som valdes på årsmötet 2023. Från vänster i övre raden: Jonas, Mats, Pernilla, Ingvar. I nedre raden: Stefan, Sebastian, Siri.

Foto: Siri Nordberg m.fl.