Styrelse

Här är vår styrelse som valdes på årsmötet 2018.

Ordförande (postmottagare och sammankallande)
Anna Hansson
Röhultsvägen 2, 441 95 Alingsås
0322-14844
annabohus@yahoo.com

Vice ordförande
Mats Andersson
Torp 16, 466 91 Sollebrunn
0322-834 54
mats.andersson@alingsas.se

Sekreterare
Siri Nordberg
Gåsvägen 7, 441 40 Alingsås
076-766 80 50
siri.nordberg@hotmail.com

Kassör
Marie Sundvall
Nordostpassagen 31, 441 34 Alingsås
0322-156 32, 073-800 40 08
sundvall.marie@telia.com

Hemsidesansvarig
Siri Nordberg,
Elsa Höök
Floravägen 18A, 441 43 Alingsås
0725-44 96 65
elsahook2@gmail.com

Övriga ledamöter
Sebastian Birgersson
Rännevägen 70, 441 75 Sollebrunn
0704-28 73 11
sebastian.birgersson96@gmail.com

Stefan Bydén
Viktoriagatan 9, 441 33 Alingsås
0322-67 20 80
stefan.byden@melica.se

Elsa Höök

Suppleanter
Ingvar Andersson
Pl. 8074 B, Svartevik, 441 91 Alingsås
0322-713 31
b.ingvar.andersson@telia.com

Pernilla Krantz
Laggarebacken 12, 441 57 Alingsås
0322-63 66 16
pekrantz@hotmail.com

Valberedning
Fredrik Åstrand
Ormekullevägen 12 D, 441 40 Alingsås
0766-37 63 48
fredrik.astrand@live.se

Viveka Johansson
Plangatan 15 B, 44130 Alingsås
0709-62 58 84
viveca.aceviv@telia.com


Delar av styrelsen som valdes på årsmötet 2018. Från vänster Elsa, Siri, Stefan, Anna, Marie, Pernilla, Mats och Ingvar. Infälld Sebastian.