Lodkartor på internet

Se vad Alingås fältbiologer gjorde på Rödeneplatån. 350 lodkartor över sjöar i Göteborgsregionen finns nu för nedladdning hos Melica.

Lodkartorna är fria för ickekommersiell användning. De flesta kartorna har tagits fram i samband med kalkningsplanering som Göteborgsregionens kommunalförbund höll i. För Kungsbacka kommun är samlingen komplett så när som på Lygnern.

Kartorna finns här.