Välkommen!

Naturskyddsföreningen i Alingsås är en förening för människor med intresse för natur och miljö. Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och har 900 medlemmar som verkar lokalt i Alingsås kommun genom olika aktiviteter.

Årligen genomförs cirka 40 olika arrangemang som föredrag, vandringar, miljöaktioner m.m. Genom samarbete med Studiefrämjandet ger vi våra medlemmar möjlighet att lära sig mer om naturen i studiecirkelns form.

På grund av problem med Naturskyddsföreningens kalender hänvisar vi till Mjörnbygdens naturcentrum. Där hittar du även andra föreningars aktiviteter.

Vår målsättning är att engagera medlemmarna genom intressanta programaktiviteter, bevaka aktuella natur- och miljövårdsfrågor samt verka för utbildning av våra medlemmar.

Foto: Mats Andersson