Återskapa naturens kylande kretslopp

Bidra till att kyla planeten och förhindra uttorkning.
Öka den biologiska mångfalden.
Minska risken för översvämningar och skogsbränder.

Tisdag 9 april kl. 18 – 20.30

 

Brunnsgårdens samlingssal, Norra Ringatan 8

 

Trädgårdsodlare, jord- och skogsbrukare

 

Talare

 

Daniel Norén, projektledare för Vatten i våra landskap, om att skapa en mullrik jord, som håller kvar regnvattnet i marken.

 

Jesper Lindblad, trädgårdsmästare, om parkförvaltningens ambition att skapa art- och blomrika miljöer, till glädje för både pollinatörer och människor.