Fagning och städning på Brobacka

Kom och invig våren med att städa ut vintern genom fagning på Brobacka slåtteräng och städning i stugan.

Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Medtag lövräfsa, sekatör och naturligtvis fika. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång.