Årsmöte 2022

Nu på plats i Studiefrämjandets lokaler, Kolavägen 2A

Mötet börjar 18.30

Som vanligt blir det förhandlingar, följt av fika.

Och sedan ett bildföredrag rörande Mjörn och Anten.

Lämna gärna in motioner och kom med önskemål till verksamhetsplanen. Hör ock så gärna av er till valberedningen (Fredrik Åstrand, 070-2248669, fredrik.astrand@live.se och Viveca Johansson, 0709-625884, viveca.aceviv@telia.com) om ni själva vill delta i föreningsarbetet eller har förslag på personer som bör bli för troendevalda. Vi har också olika aktivitetsgrupper, bl.a. har vi en skogsgrupp, en Brobackagrupp och en plangrupp.

Ansvarig: Mats Andersson, 0706-18 81 23

Här finns de handlingar som hör till årsmötet:

DAGORDNING SNF 2022

Verksamhetsberättelse SNF 2021

Verksamhetsplan2022 Naturskyddsföreningen i Alingsås (kopia)

Naturskyddsföreningen resultat 2021

Revisionsberättelse 2022

Valberedningens förslag till styrelse