Återskapa naturens kylande kretslopp

Bidra till att kyla planeten och förhindra uttorkning. Öka den biologiska mångfalden. Minska risken för översvämningar och skogsbränder. Tisdag 9 april kl. 18 – 20.30   Brunnsgårdens samlingssal, Norra Ringatan 8   Trädgårdsodlare, jord- och skogsbrukare   Talare   Daniel Norén, projektledare för Vatten i våra landskap, om att skapa en mullrik jord, som håller […]

Läs mer

Kryptogamexkursion

Vi besöker Färgens ädellövsrika naturreservat vid Slävik-Dumpevik och räknar med att se intressanta lavar och mossor. Vi blir ute ca, 3–4 timmar och vandrar ca. 3–4 km. Medtag fika. Samling kl. 10 parkeringen söder om järnvägen, närmast viadukten. Ansvarig: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Läs mer

Ugglekväll onsdag 20/3

Vi hoppas på bra väder och besöker ugglemarker i utkanten av Alingsås. Tidigare år har vi lyckats hitta berguv, kattuggla, pärluggla och sparvuggla. Vi tar ett längre stopp där vi tänder en brasa så ta gärna med något att grilla eller annan fika. Varma kläder, oömma skor och ficklampa är också bra att ha. Samling […]

Läs mer

Kan naturen dammsuga utsläppen?

De senaste åren har ”naturbaserade lösningar” seglat upp som något av det hetaste inom klimat, kampen om skogen handlar allt mer om kolatomerna och röster höjs för att återställa våtmarker. Men vilken roll kan egentligen skogen och jordbruket ha för att minska koldioxiden i atmosfären? Vad innebär EUs krav på att Sverige ska öka kolsänkan […]

Läs mer