Årets gång

Som en aktivitet med fokus på information om den biologiska mångfalden i naturen kommer under 2023 Naturskyddsföreningen bjuda in till vandringar inom Nolhagaområdet. Med ungefär månatliga mellanrum görs promenader med start vid Nolhaga Parkbad. Under ett par timmar går vi sedan runt inom området (3-5 km) och upplever de förändringar som sker i naturen under årets gång.
Nolhagaområdet är ju delvis reservat, men viktigare är att det kanske utgör alingsåsarnas mest frekventerade närnatur, där många kanske t.o.m. tar en daglig tur och därmed upplever de förändringar som årstiderna medför. Detta tar vi fasta på och med vandringarna kan vi informera om hur naturen förändras och vilka växter och djur som kan ses och höras.
Nolhaga, med bergens skogar, strändernas fågelliv och lövsumpskogen ”Kongo”, är varierat och innehåller en del intressanta arter som visar sig med årets gång. Området har en mycket god tillgänglighet genom de gångvägar som genomkorsar terrängen, men gör man bara ett litet kliv åt sidan så finns ibland så mycket mer att se. Vi kommer alltså att göra 12 stycken vandringar till att börja med under vintertid på söndagar men senare under den ljusa tiden på onsdagskvällar. Under den varmare delen av året kan vi dessutom njuta av en fika kanske i fågeltornet eller på närbelägna grillplatsen. Vi börjar 5 februari enligt nedan.

Nolhagavandring på temat årets gång
Söndagen 5 februari med samling kl. 10 vid Nolhaga Parkbad.
Vinter? Vad kan vi se och höra på en promenad runt Nolhagaberg , ”Kongo” och längs Säveån? Vilka fåglar finns i viken? Vad kan man i övrigt titta på vid denna årstid?
Vandringsledare: Ingvar Andersson, tfn. 070-338 01 49.
Nästa vandring blir söndagen den 5 mars, samling enligt ovan.
Därefter onsdagen den 29 mars med samling kl. 18, Nolhaga Parkbad.