Svampens dag och Snokare i Brobacka

Tillsammans med erfarna svampkonsulenter gör vi en kortare vandring och ser vad det förekommer för svamparter i de olika miljöerna. Fika intas sedan vid stugan och då kan också utställda arter av matsvampar och andra arter studeras. Svampens dag A3 liggande 2023 Natursnokarna är föreningens barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen […]

Läs mer

Årets gång

Söndag 5 mars kl. 10. Samling Nolhaga Parkbad. Vi gör en kortare vandring och studerar hur vårvintern (frostiga nätter, soliga dagar) påverkar naturen och dess inbyggare. Se bifogade bild.

Läs mer

Årets gång

Som en aktivitet med fokus på information om den biologiska mångfalden i naturen kommer under 2023 Naturskyddsföreningen bjuda in till vandringar inom Nolhagaområdet. Med ungefär månatliga mellanrum görs promenader med start vid Nolhaga Parkbad. Under ett par timmar går vi sedan runt inom området (3-5 km) och upplever de förändringar som sker i naturen under […]

Läs mer

Biologisk mångfald i bilder

Björn Albinson berättar och visar fantastiska bilder i Brunnsgårdens samlingssal Torsdagen 2 februari kl 19 Inträde: 50 kr inkluderande fika i paus I olika sammanhang har betydelsen av den biologiska mångfalden betonats, nu senast på den stora konferensen (COP 15) i Montreal.

Läs mer

KÄRNKRAFT- EN KLIMATRÄDDARE?

Lördagen 14/1 11.00 – 15.30 bjuds det in till ett gratis evenemang på Palladium för föreläsning om kärnkraft samt filmvisning av ”Ljudmilas röst”. Kärnkraft har under hösten blivit en het fråga i energidebatten. Röster har höjts från flera håll, där vissa menar att kärnkraften är framtiden, medan andra hävdar motsatsen. Under föreläsningen kommer Johan Svahn, […]

Läs mer