Naturens scenerier

Naturfotografen Lenny Johansson låter oss följa med och uppleva naturens olika miljöer och dess djur med fotografens ögon. Vi får njuta av en ibland magisk skönhet som han ofta fångat I mytiska ögonblicksbilder.     Onsdag 15/11 kl 19 I Brunnsgårdens samlingssal     Inträde : 50 kr (kan Swishas)   Naturens scenerier 231115-1

Läs mer

Svampens dag och Snokare i Brobacka

Tillsammans med erfarna svampkonsulenter gör vi en kortare vandring och ser vad det förekommer för svamparter i de olika miljöerna. Fika intas sedan vid stugan och då kan också utställda arter av matsvampar och andra arter studeras. Svampens dag A3 liggande 2023 Natursnokarna är föreningens barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen […]

Läs mer

Årets gång

Söndag 5 mars kl. 10. Samling Nolhaga Parkbad. Vi gör en kortare vandring och studerar hur vårvintern (frostiga nätter, soliga dagar) påverkar naturen och dess inbyggare. Se bifogade bild.

Läs mer

Årets gång

Som en aktivitet med fokus på information om den biologiska mångfalden i naturen kommer under 2023 Naturskyddsföreningen bjuda in till vandringar inom Nolhagaområdet. Med ungefär månatliga mellanrum görs promenader med start vid Nolhaga Parkbad. Under ett par timmar går vi sedan runt inom området (3-5 km) och upplever de förändringar som sker i naturen under […]

Läs mer