Svampens dag och Snokare i Brobacka

Tillsammans med erfarna svampkonsulenter gör vi en kortare vandring och ser vad det förekommer för svamparter i de olika miljöerna.
Fika intas sedan vid stugan och då kan också utställda arter av matsvampar och andra arter studeras.

Svampens dag A3 liggande 2023

Natursnokarna är föreningens barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans.
Natursnokarna vänder sig främst till barn i åldrarna 4–9 år, men även andra åldrar är välkomna tillsammans med någon vuxen. Ta med fika och sittunderlag och om du har en kikare och lupp.

Snokare tema småkryp