Ett bygglov är överklagat

Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat ett bygglov i Lövekulle mot gällande planbestämmelser. Då den planerade byggplatsen ligger strandnära och i en ekskog som gränsar till ett biotopskydd i en liknande ekskog anser vi och kommunens kommunbiolog att detta bygge är olämpligt. Då marken är ”prickad” i detaljplanen ska den inte få bebyggas. Här finns vår överklagan och Länsstyrelsens beslut om inhibition.

ÖverklaganSBN Alingsås bygglov

Beslut om inhibition(19409096)

Länsstyrelsen har nu beslutat om bifall till vårt överklagande

Beslut om bifall(19835269)