AKTUELLT I FÖRENINGEN JUST NU – TYCK TILL!

AKTUELLT I FÖRENINGEN JUST NU!

Den senaste tiden har föreningen lagt ner mycket engagemang gällande kommunens ”Planprogram Mjörnstranden”. Planprogrammet innefattar bl.a byggnation av ca 550 bostäder i området, förändringar av Västra Sörhaga, Playa Mjörn samt naturområden ut mot Lövekulle. Just nu är planprogrammet ute på samråd, vilket innebär att såväl föreningar som privatpersoner kan säga sitt om planerna.

Vi i föreningen formulerar just nu ett yttrande, i vilket vi kommenterar planerna på dessa omfattande förändringar av Mjörnstranden-området. Våra kommentarer berör inte bara växt- och djurlivet, utan även människoperspektivet med bullerstörningar och trafikproblem.

Nu uppmanar vi både föreningar och privatpersoner att säga sitt i frågan. Finns det något i planprogrammet du har synpunkter på? Vilka värden i området vill du inte se gå förlorade? Nedan finns en länk där du skickar in dina synpunkter på programmet. Se till att skicka in innan samrådstiden går ut –  söndag den 19:e december.

https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/mark/mjornstranden/