Biologisk mångfald – fascinerande och livsviktig!

Kan verkligen förlust av biologisk mångfald vara ett hot mot mänskligheten? Vad kan vi göra för att rädda den?

Välkomna på föreläsning av forskare på området – Jenny Klingberg.
Datum: Tisdag 28/11
Tid: kl. 11.00 – 12.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus