Vilda blommornas dag söndag 16/6

Anordnas som vanligt på Dammsjöås (kl. 10). Samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben. Lätt vandring som sker på den nya natur- och kulturleden. Medtag fika och har du dessutom en fältflora ta med även den. Samling på P-plats vid torpet. Avfärd 09,30. Kontakt: Sven-Åke Karlsson, 0762 16 77 47 Marie Sundvall guidar från Naturskyddsföreningen. Senare […]

Läs mer

Fagning och städning på Brobacka

Kom och invig våren med att städa ut vintern genom fagning på Brobacka slåtteräng och städning i stugan. Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Medtag lövräfsa, sekatör och naturligtvis fika. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång.

Läs mer

Återskapa naturens kylande kretslopp

Bidra till att kyla planeten och förhindra uttorkning. Öka den biologiska mångfalden. Minska risken för översvämningar och skogsbränder. Tisdag 9 april kl. 18 – 20.30   Brunnsgårdens samlingssal, Norra Ringatan 8   Trädgårdsodlare, jord- och skogsbrukare   Talare   Daniel Norén, projektledare för Vatten i våra landskap, om att skapa en mullrik jord, som håller […]

Läs mer

Kryptogamexkursion

Vi besöker Färgens ädellövsrika naturreservat vid Slävik-Dumpevik och räknar med att se intressanta lavar och mossor. Vi blir ute ca, 3–4 timmar och vandrar ca. 3–4 km. Medtag fika. Samling kl. 10 parkeringen söder om järnvägen, närmast viadukten. Ansvarig: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Läs mer

Ugglekväll onsdag 20/3

Vi hoppas på bra väder och besöker ugglemarker i utkanten av Alingsås. Tidigare år har vi lyckats hitta berguv, kattuggla, pärluggla och sparvuggla. Vi tar ett längre stopp där vi tänder en brasa så ta gärna med något att grilla eller annan fika. Varma kläder, oömma skor och ficklampa är också bra att ha. Samling […]

Läs mer

Kan naturen dammsuga utsläppen?

De senaste åren har ”naturbaserade lösningar” seglat upp som något av det hetaste inom klimat, kampen om skogen handlar allt mer om kolatomerna och röster höjs för att återställa våtmarker. Men vilken roll kan egentligen skogen och jordbruket ha för att minska koldioxiden i atmosfären? Vad innebär EUs krav på att Sverige ska öka kolsänkan […]

Läs mer

Naturens scenerier

Naturfotografen Lenny Johansson låter oss följa med och uppleva naturens olika miljöer och dess djur med fotografens ögon. Vi får njuta av en ibland magisk skönhet som han ofta fångat I mytiska ögonblicksbilder.     Onsdag 15/11 kl 19 I Brunnsgårdens samlingssal     Inträde : 50 kr (kan Swishas)   Naturens scenerier 231115-1

Läs mer

Vad kan veganismen göra för klimatet?

Vilken livsstil vi har är en stor faktor för hur vi påverkar miljö och klimat. Den veganska livsstilen innebär att livsmedel, produkter och tjänster som kommer från djur exkluderas. Anna Hansson, tidigare ordförande i kretsen, berättar om hur detta ger ett minskat ekologiskt fotavtryck den 24/10 18.30-20.00 på Brunnsgården. Anna var också tidigare gruppledare för […]

Läs mer