Snokare: Tema träd – söndag 16/4

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans.  Natursnokarna vänder sig främst till barn i åldrarna 4–9 år, men även andra åldrar är välkomna tillsammans med någon vuxen. Läs mer om konceptet här.

Söndag 16/4 är det tema träd och vi träffas 11.00–13.00, där det är samling vid Tallhyddan. Ta med fika och sittunderlag och om du har kikare och lupp.

Kontakta gärna Marie Sundvall vid frågor, 0738-00 40 08, 0322-411 20