Stoppa överfisket – en interaktiv föreläsning

Omställningen till ett mer hållbart samhälle har kanske aldrig varit viktigare än nu, och friska hav är en av flera viktiga delar i en hållbar framtid. I samband med Alingsås Hållbarhetsfestival bjuder vi nu in till en föreläsning den 18/10 (18.00-19.30) anordnad av Erica Storckenfeldt på Naturskyddsföreningen för att sprida kunskap om vikten av ett hållbart fiske, med hopp om att inspirera till förändring.
Genom en interaktiv föreläsning tar Erica upp den akuta situationen för världens hav där fiskebestånden minskar och ekosystem kollapsar. Vi får lära oss om hur storskaligt fiske tömmer världens hav och hotar mattillgång för miljoner människor – fiskeresurser behöver fördelas mer rättvist och områden behöver fredas från ohållbart fiske såsom bottentrålning.
Du får under föreläsningen vara med och diskutera både problembild och lösningar för att stärka havets biologiska mångfald. Vi tar också upp vilka som gynnas och vilka som missgynnas idag. Vilka andra hot mot havens ekosystem finns? Vilken konsumtion av fisk är rimlig och hur kan småskaligt fiske vara en del av lösningen?
Välkommen till en kväll för friskare hav!
Tid: 18/10 – 18.00-19.30
Plats: Palladium
Gå gärna med i Facebook-evenemanget: https://fb.me/e/2VfwIIWle