Härlig kvällsvandring 12/4

Nästa tisdag 12/4 välkomnar skogsgruppen till vandring i Linnefors!
Vi samlas på parkeringen vid fiskdammarna kl.18 för en kortare vandring. Vi tittar på något av den biologiska mångfald som finns inom Hjortmarkareservatets perifera delar. Med lite tur hittar vi också de första vårväxterna och kan höra den tidiga fågelkören. Medtag fika!
Ansvarig är Ingvar Andersson. Vid frågor ring 0703-38 01 49.