Ännu en spännande föreläsning – svamparnas roll i skogen!

Varmt välkommen att delta på en föreläsning över Zoom den 2 december kl. 19:00 – 20:30 med Anders Dahlberg, professor i mykologi vid SLU.

Under föreläsningen kommer Anders tala om svampens funktion i skogen, dess betydelse för skogens tillväxt och påverkan/betydelse för kolinlagring i marken.

Hur påverkas svampen efter en kalavverkning, antal arter och hur lång tid tar det för återhämtning? Hur påverkar den ändrade svampfloran skogens tillväxt? Anders beskriver också skillnader i svampflora i plantageskog och naturskog.

Varmt välkommen att delta – du anmäler dig här!