Vill du vara med i en klimatgrupp? Ta chansen att engagera dig!

Vi är inne i en klimatkris och Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med dessa frågor. Vikten av att klimatfrågorna blir ännu mer uppmärksammade har gjort att vår förening i Alingsås bestämt att starta upp en klimatgrupp. Nu undrar vi om Du vill vara med och engagera dig för klimatet genom att gå med i gruppen?

Tanken är att denna grupp ska arbeta med klimatfrågor och tillsammans med olika aktörer som t.ex. klimatfullmäktige diskutera och samordna aktiviteter. 

Om du är intresserad av att vara med, eller har frågor och funderingar om gruppen, maila  pekrantz@hotmail.com.