Dags för årsmöte 22 februari!

Nu välkomnar vi ALLA MEDLEMMAR på årsmöte med Naturskyddsföreningen i Alingsås! – Tisdag 22 februari kl 18.30- 21.00 – Plats: Studiefrämjandets lokaler i Alingsås på Kolavägen 2A. (Mötet arrangeras fysiskt då restriktionerna nu har släppt.) Först blir det förhandlingar. Därefter gott fika och som avslutning ett trevligt bildföredrag av ordförande Mats Andersson om Naturupplevelser under […]

Läs mer

Yttrande om Planprogram för Mjörnstranden

Kommunen håller på att ta fram ett nytt planprogram för Mjörnstranden, ett område som är viktigt för alingsåsarnas friluftssliv och som har stora naturvärden. Om Planprogrammet som också är utställt på turistbyrån. Planhandlingar hittar du här Naturskyddsföreningen har lämnat in ett yttrande om planen. Yttrande över planprogram Mjörnstranden

Läs mer

Ett bygglov är överklagat

Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat ett bygglov i Lövekulle mot gällande planbestämmelser. Då den planerade byggplatsen ligger strandnära och i en ekskog som gränsar till ett biotopskydd i en liknande ekskog anser vi och kommunens kommunbiolog att detta bygge är olämpligt. Då marken är ”prickad” i detaljplanen ska den inte få bebyggas. Här finns vår överklagan och […]

Läs mer

AKTUELLT I FÖRENINGEN JUST NU – TYCK TILL!

AKTUELLT I FÖRENINGEN JUST NU! Den senaste tiden har föreningen lagt ner mycket engagemang gällande kommunens ”Planprogram Mjörnstranden”. Planprogrammet innefattar bl.a byggnation av ca 550 bostäder i området, förändringar av Västra Sörhaga, Playa Mjörn samt naturområden ut mot Lövekulle. Just nu är planprogrammet ute på samråd, vilket innebär att såväl föreningar som privatpersoner kan säga […]

Läs mer

Skogens vatten – onlineföreläsning 9/12

Sist ut bland tipsen på onlineföreläsningar på temat Skogen kommer här en föreläsning av Niklas Wengström, biolog på Sportfiskarna och forskare vid Göteborgs Universitet. Niklas kommer att tala om betydelsen av skogens vatten. Detta kommer även att kopplas till Risvedens våtmarksprojekt, som har i uppgift att restaurera våtmarker i området. NÄR: 9 december, 19:00 – […]

Läs mer

Digital föreläsning om växthusgasutsläpp – torsdag 18/11

Åsa Kasimir, forskare på institutionen för Geovetenskaper vid Göteborgs Universitet håller den 18 november en digital föreläsning via Zoom, 19.00 – 20.30. Växthusgasavgång från dikade torvmarker i Sverige har utsläpp i samma storleksordning som personbilstrafiken, 11 miljoner ton CO2ekvivalenter per år. Marker som används för jord- och skogsbruk, 6% av jordbruksmarken och 4% av skogsmarken. […]

Läs mer

Kommande programpunkter i höst

Söndag 3/10 – Vandring i Risveden, Ale Samarrangemang med Västkuststiftelsen. Vi vandrar ganska långt genom skogsreservatet Risveden Vildmark, passerar St Rulesjön och mellersta Kvarnsjön. Vandringen kommer delvis att gå genom områden med gammal skog och klyftor med riklig mossväxt. Mestadels består vandringen av stigar men inte hela vägen. Vandringen kan alltså vara krävande bitvis. Medtag […]

Läs mer

De vilda blommornas dag – söndag 20 juni

Välkommen att delta på De vilda blommornas dag! Som vanligt anordnas den på Dammsjöås kl 10. Samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben. Lätt vandring som sker på den nya natur- och kulturleden. Medtag fika och har du dessutom en fältflora ta med även den! Samling på P-plats vid torpet. Kontakt: Sven-Åke Mökander, tfn 0322-672310 eller […]

Läs mer