Biologiska mångfaldens dag – lördag 22 maj

Välkommen på en vandring på biologiska mångfaldens dag! Vi vandrar ett par timmar under dagen och studerar några av de arter som finns i de olika miljöerna som finns inom reservatet med omgivningar.

Samling på parkeringen vid Brobacka kl. 10.

Ansvarig guide: Ingvar Andersson, tfn 0703-380149, b.ingvar.andersson@telia.com
Föranmäl er gärna till Ingvar.