Uppdaterad information om vårens programpunkter

Eftersom försiktighet gäller vid samlande av folk och risk för smittspridning ställer vi in en del programpunkter i vår och genomför andra men med fokus på distans och eget ansvar. Här följer information om de kommande aktiviteterna

7/5 Brobacka fejning – genomförs. Dock utan samåkning, samling sker på plats i Brobacka.

9/5 Fågelmorgon – promenad genomförs, men ingen fågelräkning i fågeltornet. Samling sker vid eldplatsen 07.00.

13/5 Vandring i Brobacka – Inställt. 

21/5 Tur med Herbert – Inställt.

22/5 Mångfalddens dag – genomförs. Dock ingen samåkning.

Vänliga hälsningar Styrelsen