Exkursion – biologisk mångfald i Nolhaga

Alingsåsarna kan skatta sig lyckliga som i Nolhagaområdet har en fantastisk närnatur ett drygt stenkast från centrum. Den stora variationen i området med möjlighet för en mängd aktiviteter gör att antalet besökare och nyttjare är många antingen man sportar, promenerar eller bara strövar omkring och upplever naturens växlingar under året.

Men varför finns det kyrkogårdslav i Nolhaga? Detta och en del övrig kunskap om områdets natur och dess biologiska mångfald får man reda på under den vandring som Naturskyddsföreningen anordnar nu på söndag. Med utgångspunkt från parkeringen vid Tallhyddan görs en kortare rundvandring inom några av områdets delar som utgör väl skilda biotoper (livsmiljöer). Så här års är det främst mossor och lavar på träden som är intressanta att studera. Den senaste månadens regn har också medfört att tickor och andra svampar på död ved har börjat växa, medan säsongen för många marklevande storsvampar redan är förbi.
Med hjälp av olika kryptogamfloror och svampböcker samt någon form av lupp blir det enklare att förstå vad som växer på trädet framför dig. Det finns tusentals olika arter, men många är ovanliga och finns därför ofta inte i miljöer som Nolhaga. Ett antal arter är dock vanliga och förekommer dessutom i många olika miljöer, och några av dessa arter ska vi titta närmare på. En paus då egen fika intas gör
vi med utsikt över staden

Samling parkeringen Tallhyddan kl. 10, Söndag 20/10. Ca 3 timmars exkursion.