Kryptogamexkursion

Vi besöker Färgens ädellövsrika naturreservat vid Slävik-Dumpevik och räknar med att se intressanta lavar och mossor. Vi blir ute ca, 3–4 timmar och vandrar ca. 3–4 km. Medtag fika. Samling kl. 10 parkeringen söder om järnvägen, närmast viadukten. Ansvarig: Ingvar Andersson, 0703-38 01 49

Läs mer