Yttrande om Planprogram för Mjörnstranden

Kommunen håller på att ta fram ett nytt planprogram för Mjörnstranden, ett område som är viktigt för alingsåsarnas friluftssliv och som har stora naturvärden. Om Planprogrammet som också är utställt på turistbyrån. Planhandlingar hittar du här Naturskyddsföreningen har lämnat in ett yttrande om planen. Yttrande över planprogram Mjörnstranden

Läs mer