Digital föreläsning 17/3, om skogens roll i klimatarbetet

Spännande digital föreläsning nu på torsdag (17 mars), om skogens roll i klimatarbetet. Klicka på denna länk för att föranmäla dig! Facebook-evenemanget hittar du här.
 
Skogen har hamnat i fokus i klimatdebatten för sin potential att minska koldioxidhalten i atmosfären, men också genom att ge produkter som i sin tur ersätter produkter baserade på fossilt kol.
I samhällsdiskussionen ser vi att olika intressenter har olika ståndpunkter om hur skogen gör störst klimatnytta.
 
Föredraget är ett försök att skingra några av oklarheterna och öka förståelsen om skogens roll i klimatarbetet.
 
Föreläsare: Torbjörn Skytt, Tekn. Dr. i Ekoteknik och Miljövetenskap vid Mittuniversitetet.