Digital föreläsning om växthusgasutsläpp – torsdag 18/11

Åsa Kasimir, forskare på institutionen för Geovetenskaper vid Göteborgs Universitet håller den 18 november en digital föreläsning via Zoom, 19.00 – 20.30.

Växthusgasavgång från dikade torvmarker i Sverige har utsläpp i samma storleksordning som personbilstrafiken, 11 miljoner ton CO2ekvivalenter per år. Marker som används för jord- och skogsbruk, 6% av jordbruksmarken och 4% av skogsmarken. Varför blir det stora utsläpp? Vad kan vi göra för att stoppa utsläppen?

Anmäl dig här.