Öppet möte med Naturskyddsföreningen Alingsås Klimatgrupp! 

För att Sverige ska nå de globala klimatmålen behöver utsläppen minska kraftigt. Trots det går utvecklingen fortfarande åt fel håll – utsläppen minskar inte och vi är fast i ett fossilberoende. Det är hög tid att var och en tar ställning och agerar för en hållbar framtid. 

Förra året startade Naturskyddsföreningen Alingsås en Klimatgrupp. På sikt vill vi i gruppen arbeta för att främja konkreta klimatpolitiska åtgärder i Alingsås kommun. För att uppnå detta är tanken att satsa på opinionsbildning i olika former, deltagande i klimatmanifestationer samt arrangemang av bland annat klädbytardagar, föreläsningar och filmvisningar. Om du vill vara med i gruppen, har egna idéer du vill förverkliga eller bara är nyfiken på vad vi gör – kom gärna på vårt öppna möte! Mötet äger rum den 12 april klockan 19.00 på Zoom. Anmäl dig till mötet via Google formuläret nedan.

https://docs.google.com/forms/d/1yPonbEsiuYFLPe2quLGf0kuu0vPL7HYdiaC5e0VkjRw/edit