De vilda blommornas dag – söndag 14 juni

Välkommen att delta på De vilda blommornas dag. Dagen anordnas som vanligt på Dammsjöås (kl. 10.00–16.00). Aktiviteten är ett samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben. Det blir en lätt vandring som sker på den nya natur- och kulturleden. Medtag fika och har du dessutom en fältflora ta med även den! Samling med avfärd för samåkning kl. 9.30 från P-plats i östra ändan av Norra Strömgatan.

Kontakt: Sven-Åke Mökander, tel 0322-67 23 10 eller 0706-72 31 56,
Marie Sundvall, tel 0322-156 32 eller 0738-00 40 08