Inställt öppet styrelsemöte 21/4

På grund av rådande situation är det öppna styrelsemötet 21 april inställt.