Vi välkomnar till Svampens dag första september!

Naturskyddsföreningen Alingsås deltar sedan åtskilliga år i denna aktivitet som planeras av Sveriges Mykologiska Förening över hela landet. Föreningen ordnar svamputställning i Tallhyddan denna dag, med start klockan tio.

Den senaste tidens regn har medfört att svamparna skjutit ur jorden som bara svampar kan. Nu finns en del matsvampar, som gul kantarell, kremlor och flera olika soppar, bl.a. stensopp (karljohan) finluden stensopp samt strävsoppar, att skörda i markerna. Samtidigt kommer dock även en hel del andra svampar varav en några är giftiga, många icke ätliga (smakliga) och dessutom en hel massa små svampar ibland vackra som konstverk om man böjer sig ner och tittar nära. I Sverige uppskattas att vi har cirka 10000 olika arter av svampar om de lite udda grupperna räknas in. Mångfalden kan vara mycket stor i vissa speciella och ofta rikare miljöer och har man intresse utöver mat finns mycket att lära och ’kryssa’, d.v.s. registrera att man sett olika arter.

På utställningen presenteras ett urval av vad som nu växer i olika miljöer, matsvampar och förväxlingsarter, giftigt och oätligt, svampar uppvisande en stor variation i form och färg. Oftast finns inga ’trädsvampar’, tickor och vissa skivlingar, att beskåda då de ätliga arterna vanligen kommer senare på hösten, ute i skogen finns dock ett flertal olika tickor som kan ses på främst döda träd, stående eller liggande, bl.a. i Nolhagaberg.

De kunniga svampkonsulenterna som presenterar utställningen kan också hjälpa till att artbestämma svamp som besökarna kommer med. Passa på tillfället att lära någon ny art som är en god matsvamp, och hur man lämpligen tillagar den. Det är nämligen mycket viktigt att endast plocka och äta sådan svamp som man är säker på vilken art det är. Enkel schablonregel är: undvik vita svampar med vita skivor och bruna svampar med bruna skivor.

Gack ut och plocka, njut av stillheten i naturen och få dessutom nyttig motion och god mat.

/Ingvar Andersson