Program 2020

Program 2020

OBS!
Vissa programpunkter kan komma att ändras under året. Se fliken Aktuellt för mer information om eventuellt inställda eller ändrade programpunkter.

Mars

Onsdag 11/3

Studiecirkel om mångfald i skogen, ekosystem och arter.

April

Onsdag 8/4

Ugglekväll

Vi hoppas på bra väder och besöker ugglemarker i utkanten av Alingsås. Tidigare år har vi lyckats hitta berguv, kattuggla, pärluggla och sparvuggla. Vi tar ett längre stopp där vi tänder en brasa så ta gärna med något att grilla eller annan fika. Varma kläder, oömma skor och ficklampa är också bra att ha.

Samling kl 19.30 vid Willys parkering för samåkning i bil. Vi är tillbaka ungefär kl 23.

Ansvarig: Fredrik Åstrand, tel 0766-37 63 48

Onsdag 15/4

Fagning av ängen i Brobacka

Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Medtag lövräfsa, sekatör och naturligtvis fika. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång

Ansvarig: Bodil Hildenvall, tel 0322-507 63

Tisdag 21/4

Öppet styrelsemöte

Studiefrämjandet kl 18.30–20.00

Välkommen att som medlem medverka på ett styrelsemöte. Vi pratar om aktuella händelser, programpunkter, önskemål från dig som medlem, med mera.

Lokal: Studiefrämjandet på Göteborgsvägen 10 (trappor). Föranmälan inte nödvändig. Välkommen.

Ansvarig: Mats Andersson, 0706-188123

Torsdag 23/4

Vårvandring i Hjortmarka

I vårfagra marker gör vi en kortare rundvandring inom reservatet och avnjuter vår fika på lämplig plats. Vi tittar på vårväxter, mossor och lavar och njuter av fågelsången. Vi är ute dryga 2 timmar och går ca 4 km på fina stigar.

Samling vid Hjortgårdens p-plats kl. 18.00

Ansvarig: Ingvar Andersson,

tel. 0322-713 31 el. 0703-38 01 49.

Maj

Torsdag 7/5

Brobacka, städning och fagning

Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Vi fortsätter med städning inne och röjning av lederna. Om örnbräknarna kommit upp så slår vi av dem med lie också. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång

Ansvarig: Bodil Hildenvall, tel 0322-507 63

Lördag 9/5

Fågeltornskampen Inställd

Fågelmorgon vid Nolhagaviken

Räkna alla fågelarter som hörs och ses från fågeltornet tillsammans med Ornitologiska föreningen, drop-in 05:00-13:00.

Naturskyddsföreningen guidar från 07.00, kanske även med en promenad i närområdet. Ta med en kikare, fika och varma kläder.

Ansvariga: Mats Andersson, 0706-188 12,

Fredrik Åstrand, 0702-24 86 69.

Onsdag 13/5

Vandring i Brobacka Inställt

Följ med på vandring i det geologiskt intressanta Brobackaområdet. Vi kommer bl.a. att vandra genom hävdade ängar och några av landets största jättegrytor, få information om Mylonitzonen som passerar Brobackaområdet och ta oss upp på Räkneberget med den vackra utsikten över sjön Mjörn. Med lite tur får vi se intressanta fåglar, t.ex. under vår fikarast på berget. Vandringen är ca 3 km och kan varieras beroende på vädret. Sträckan är medelsvår med några branta stigningar och ej barnvagnsvänlig. Grova skor, helst kängor, rekommenderas. Ta med matsäck för en fika och gärna en handkikare. Kollektivbusstrafik angör hållplatsen Brobacka korsväg i direkt anslutning till reservatet.

Samarrangemang med Västkuststiftelsen

Samling kl. 18.00 vid parkeringen i anslutning till reservatet.

Ansvarig: Stellan Andersson, tel 0322-63 69 28, 0706-07 62 47

Torsdag 21/5

Mjörntur med ångbåten Herbert Inställt

Vi samlas 9:45 på Ångbåtsvarvet för avfärd kl.10. Under 4 timmar stävar vi runt på sjön och studerar det omgivande landskapet och öarnas fågelliv. Rast med fika (toalett) på Risön. Max. 25 personer, kostnad 200 kr.

Bindande anmälan senast 14/5 till:

Ingvar Andersson, tel. 0322-713 31 eller 0703-38 01 49, b.ingvar.andersson@telia.com

Fredag 22/5

Mångfaldens dag

Samling på parkeringen vid Brobacka kl. 18 för vidare transport upp mot Anten.

Vi vandrar ett par timmar under kvällen och studerar några av de arter som finns i de olika miljöerna som finns i området.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tel 0322-713 31 eller 0703-38 01 49

Juni

Söndag 14/6

De vilda blommornas dag

Anordnas som vanligt på Dammsjöås (kl. 10.00–16.00). Samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben. Lätt vandring som sker på den nya natur- och kulturleden. Medtag fika och har du dessutom en fältflora ta med även den. Samling med avfärd för samåkning kl. 9.30 från P-plats i östra ändan av Norra Strömgatan.

Kontakt: Sven-Åke Mökander, tel 0322-67 23 10 eller 0706-72 31 56,

Marie Sundvall, tel 0322-156 32 eller 0738-00 40 08

Juli

Lördag 11/7

Ängsslåttern börjar i Brobackakl 14. Sedan följer ytterligare 12 slåttertillfällen under juli och augusti. Se vidare på sid 34.

Ansvarig: Stefan Bydén, 0322-67 20 80

Augusti

Ängsslåttern fortsätter

September

Söndag 6/9

Ingared – sovstad eller naturparadis?

På Ingaredsdagen ordnas en vandring runt Ingareds naturpärlor under ledning av Calle Bergil.
Kl 10–13 med samling vid affären i Ingared. Samarrangemang med Ingareds byalag.

Ansvarig: Stefan Bydén, 0322-67 20 80

Söndag 6/9

Svamputställning i Storken på svampens dag Inställt

Svampens Dag är ett nordiskt samarbete och Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och samarbetar bl.a. med Naturskyddsföreningar. Utställningen är på plats från kl. 10 och fram till kl. 14 Då kommer också kunniga svampkonsulenter att vara där för att diskutera och ge råd om matsvampar m.m. Du kan också få hjälp med att bestämma eget material.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49.

Söndag 13/9

Kulturvandring i Risveden

Under sakkunnig ledning av Morgan Melgaard vandrar vi runt och beser de lämningar som finns kvar från tidigare bosättningar i Värhuvudsområdet. Samling kl. 10 på parkeringen vid Brobacka för samåkning. Ingen samåkning pga Covid-19. Vi vandrar ca 5 km under ca 3 timmar klädsel efter väder och gärna stövlar.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49.

Måndag 14/9

Skyddade naturområden

Vi får besök från kommunens ekolog som berättar om de skyddade naturområden vi har i kommunen. Det finns också en möjlighet till dialog och att ställa frågor.

Kl 18.30–20.00, Studiefrämjandet

Ansvarig: Anna Hansson, 0729-68 07 56 annabohus@yahoo.com,

Tisdag 29/9

Jord och jordbildning – inställt (flyttas till nästa år)

Professor Håkan Wallander från Lund föreläser om förhållanden och processer som påverkar och styr bildningen av våra olika jordar. Håkan har bl.a. studerat inverkan av mykorrhiza i granskogar, varit med och sett hur jord bildats på vulkanön Surtsey.

Plats och tid meddelas via ANF:s hemsida och annonsering.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49.

Oktober

Tisdag 20/10

Öppet styrelsemöte

Studiefrämjandet kl 18.30-20.00

Välkommen att som medlem medverka på ett styrelsemöte. Vi pratar om aktuella händelser, programpunkter, önskemål från dig som medlem, med mera.

Lokal: Studiefrämjandet. Föranmälan inte nödvändig. Välkommen.

Ansvarig: Mats Andersson, 0706-188123

November

Söndag 8/11

Vandring i Eklidens naturreservat/Risveden

Vi går en runda i Eklidens naturreservat i Risveden nära Skepplanda.

Stigarna är branta och kan vara blöta så promenaden kan upplevas som smått krävande. Fika är obligatoriskt. Vi är ute ca 4 timmar.

Samling vid Willys parkering 10.00 eller vid korsningen i Kvarnabo 10.15.

Ansvarig stigfinnare: Mats Andersson, tel 0706-18 81 23

Torsdagen 19/11

Våtmarkernas betydelse – klimat och vattenbalans

Risvedengruppen har drivit ett inventeringsprojekt för att hitta dikade våtmarker i skogarna. Redovisning av gruppens inventeringsprojekt.

Föreläsning av Åsa Kasimir om vilken betydelse dikade torvmarker har för avgång av växthusgaser.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49,

December

Torsdag 17/12

Workshop:

Insändare och aktivism

Vi ger en introduktion till vad man bör tänka på när man skriver insändare och andra skrivelser för att bilda opinion och påverka beslutsfattare och verksamhetsutövare.

Vi skriver tillsammans på plats och publicerar/skickar det som blir klart. Tips på annan typ av aktivism ges också. Var med och påverka för natur och miljö!

Kl 18.00–20.30, Studiefrämjandet, Göteborgsvägen 10

Ansvarig: Anna Hansson, annabohus@yahoo.com, tel 0729-68 07 56

Januari 2021

Bildvisning.

Se media för tid, plats och bildvisare.

Februari

Tisdag 23/2

Årsmöte/Kretsstämma

Kl 18.30-21.00.

I år anordnas stämman digitalt på plattformen Zoom. Du anmäler dig via en länk genom att trycka här, men länken finns även bifogad nedan. När du anmält dig kommer vi att maila dig information om hur det kommer att gå till och en länk till själva stämman som äger rum 23 februari 19.00.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Wc1JdEkFL4PPKOgaccb2q4vhsu8BrnihEyKndzod5CCoIA/viewform?usp=sf_link

Som vanligt blir det förhandlingar, utdelning av föreningens Natur- och miljöpris, följt av fika.

Lämna gärna in motioner och kom med önskemål till verksamhetsplanen. Hör också gärna av er till valberedningen (Fredrik Åstrand, 070-2248669, fredrik.astrand@ live.se och Viveca Johansson, 0709-625884, viveca.aceviv@telia.com) om ni själva vill delta i föreningsarbetet eller har förslag på personer som bör bli förtroendevalda. Vi har också olika aktivitetsgrupper, bl.a. har vi en skogsgrupp, en Brobackagrupp och en plangrupp.

Ansvarig: Mats Andersson, 0706-18 81 23