Program 2019

Program_2019_SNF_Alingsas

Program för slåttern

 

 

 

 

 

Mars

Tisdagen 5/3

Drottning Kerstis kråka

Författaren Claes Siöstedt, med tidigare förflutet i Alingsås, håller ett bildföredrag om sin senaste bok som handlar om blåkråkan och andra fåglar som försvunnet från vårt förändrade svenska landskap.
Föredraget ger perspektiv på de stora förändringar som skett inom våra jordbruksmarker och skogar under det senaste seklet.
Möjlighet att köpa böcker.
Brunnsgårdens samlingssal kl. 19. Inträde 50 kr.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 el. 070-338 01 49.

Onsdag 6/3

Skogen och dess biologiska mångfald

Studiecirkel med inledningsvis 4 träffar. Vi tittar närmare på vad en skog är. Vilka strukturer och förhållanden är viktiga för att de mer krävande arterna ska finna livsutrymme. Vi lär oss känna igen några typiska s.k. signalarter av mossor och lavar. Träffar var fjortonde dag, under våren även ute. Finns intresse fortsätter vi med nya cirklar under året med inriktning på andra artgrupper.
Studiefrämjandets lokal, Kl. 18:30
Anm.: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 el. 070-338 01 49,
b.ingvar.andersson@telia.com

Onsdagen 20/3

Skogen och dess biologiska mångfald

Studiecirkelns andra träff.

Onssdag 27/3

Ugglekväll

Vi hoppas på bra väder och besöker ugglemarker i utkanten av Alingsås. Tidigare år har vi lyckats hitta berguv, kattuggla, ­pärl­uggla och sparvuggla. Vi tar ett längre stopp där vi tänder en brasa så ta gärna med något att grilla eller annan fika. Varma kläder, oömma skor och ficklampa är också bra att ha.
Samling kl 19 vid Willys parkering för sam­åkning i bil. Vi är tillbaka ungefär kl 23.
Ansvarig: Fredrik Åstrand, tfn 0766-376348

April

Framtidsveckan 8–14/4

Se även Framtidsveckans kompletta program

Tisdag 9/4

Öppet hus i Tallhyddan
– vårt nästa Naturum

Mellan 17.00 och 20.00 är det öppet i Tallhyddan och Tallhyddans annex i Gräfsnäs, Brobacka, Risön, Damsjöås, Nääs och Floda Garveri presenteras liksom planerna för ett Naturum på platsen.
I samarbete med Alingsås bilkooperativ och tidningen Elbilen erbjuds skjuts från Lilla torget med eldrift.
Ansvarig: Stefan Bydén, tfn 0706-722080

Torsdag 11/4

Invigningen av den nya utställningen i Brobacka

Efter 33 år så har utställningen i Brobacka moderniserats. Kom på invigningen mellan 17.00 och 20.00.
Ansvarig: Stefan Bydén, tfn 0706-722080

Tisdag 23/4

Öppet styrelsemöte

Studiefrämjandet kl 18.30–20.00
Välkommen att som medlem medverka på ett styrelsemöte. Vi pratar om aktuella händelser, programpunkter, önskemål från dig som medlem, med mera.
Lokal: Studiefrämjandet på Göteborgsvägen 10 (trappor). Föranmälan inte nödvändig. Välkommen.
Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Torsdag 25/4

Fagning av ängen i Brobacka

Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Medtag lövräfsa, sekatör och naturligtvis fika. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång
Ansvarig: Bodil Hildenvall, tfn 0322-50763

Torsdag 2/5

Vårvandring i Hjortmarka

I vårfagra marker gör vi en kortare rundvandring inom reservatet och avnjuter vår fika på lämplig plats. Vi tittar på vårväxter, mossor och lavar och njuter av fågelsången. Vi är ute dryga 2 timmar och går ca 4 km på fina stigar.
Samling vid Hjortgårdens p-plats kl. 18.00
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 el. 070-338 01 49.

Maj

Lördag 4/5

Länsstämma Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg

Årets värd är kretsen i Vänersborg. samling för fika 9:30, förhandlingar kl. 10. Efter serveras soppa innan vi besöker exkursionsmålet Dalbobergen. Vill du delta anmäl dig till snfvanersborg@gmail.com eller ta kontakt med ansvarige: Ingvar Andersson tfn. 0322-713 31 el ler 070-338 01 49 senast 29/4, så ordnar vi samåkning.

Söndag 5/5

Fågelmorgon Nolhaga

Vi samlas i fågeltornet kl 06 och börjar med en kortare promenad för att lyssna in fågelkören på Nolhagaberg och i Kongo. Sedan återvänder vi till fågeltornet för att fika och fortsätta spana efter sträckande och rastande fåglar. Varma kläder kan behövas i fågeltornet.
Ansvarig: Mats Andersson 0706-18 81 23, Fredrik Åstrand, tfn 0766-37 63 48

Helgen 10–12/5

Rikskonferens i Kristianstad

Ta tillfället i akt och påverka vad SNF i framtiden ska fokusera på. Diskussioner om nya veksamhetsriktlinjer. Mer info och anmälan via riksföreningens hemsida.

Torsdag 16/5

Brobacka, städning och fagning

Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Vi fortsätter med städning inne och röjning av lederna. Om örnbräknarna kommit upp så slår vi av dem med lie också. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång
Ansvarig: Bodil Hildenvall, tfn 0322-50763

Tisdag 21/5

400-årsjubileum

Heldagsaktiviteter med anledning av att ­staden fyller 400-år. Samarbete med ­Skogshjortarna i Nolhaga.
Fototävling, tipspromenad, naturmemory och test av naturkunskaper för ”naturfalken”. Hjälp av daglediga medlemmar är önskvärt.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 el 070-338 01 49,

Onsdag 22/5

Vandring i Brobacka

I samarrangemang med Västkuststiftelsen ordnas en kortare vandringstur under kvällen inom reservatet. Samling kl. 18.00 vid parkeringen i anslutning till reservatet.
Ansvarig: Stellan Andersson tfn 0322-63 69 28, 0706-07 62 47

Juni

Onsdag 5/6

Naturnatta med ­fladdermus­kväll och nattsångare

Samling vid Willys parkering kl. 22 för sam­åkning eller vid slottsparkeringen i Gräfsnäs kl. 2230. Vi vandrar runt inom parkområdet och lyssnar och spanar efter fladdermöss med hjälp av detektorer. Så småningom tar vi oss, under Fredrik Åstrands ledning, genom Mellbyåns och Säveåns dalgångar för att lyssna efter nattsångare och kanske någon vaktel eller kornknarr. Vi försöker även få höra nattskärrans säregna läte.
Ansvariga: Ingvar Andersson,
tfn 0322-713 31 el 070-338 01 49,
Fredrik Åstrand, 070-224 86 69.

Söndag 16/6

De vilda blommornas dag

Anordnas som vanligt på Dammsjöås (kl. 10.00–16.00). Samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben. Lätt ­vand­ring som sker på den nya natur- och kulturleden. Medtag fika och har du dessutom en fältflora ta med även den. Samling med avfärd för samåkning kl. 9.30 från P-plats i östra ändan av Norra Strömgatan.
Kontakt: Sven-Åke Mökander, tfn 0322-67 2310 eller 0706-72 31 56, Marie Sundvall tfn. 0322-156 32 el. 073-800 40 08

Juli

Lördag 13/7

Ängsslåttern börjar i Brobacka

kl 14. Sedan följer ytterligare 13 slåttertillfällen under juli och augusti. Se vidare på sid 16
Ansvarig: Stefan Bydén 0322-67 20 80

Augusti

Ängsslåttern fortsätter

September

Söndag 1/9

Svamputställning i Tallhyddan, Nolhaga på svampens dag

Svampens Dag är ett nordiskt samarbete och Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och samarbetar bl.a. med Naturskyddsföreningar. Utställningen är på plats från kl. 10 och fram till kl. 14 kommer också kunniga svampkonsulenter att finnas på plats för att diskutera och ge råd om matsvampar m.m. Du kan också få hjälp med att bestämma eget material.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 el 0703-38 01 49.

Söndag 15/9

Kulturvandring i Risveden

Med sakkunnig guidning av Morgan Melgaard får vi veta mer om de kulturlämningar som finns runt Granvattnet. Vilka var människorna som levde här och hur såg deras vardagsliv ut? Vad hände på festplatsen.
Vi vandrar ca 3 km under ca 3 timmar och mestadels på väl trampade stigar och njuter av fika på någon skön plats i solen.
Samling på parkeringen vid Willys kl. 10.00 eller parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl. 10.15.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 el 070-338 01 49.

Oktober v 40

Miljövänliga veckan

Eventuella aktiviteter meddelas på hemsidan/Facebook.

Söndag 20/10

Biologisk mångfald i närnaturen

Vi vandrar runt i Nolhagaområdet och tittar framförallt på olika mossor, lavar och trädsvampar som finns i markerna och på de gamla lövträden som förekommer frekvent inom området.
Rundvandring 3–4 km på gångvägar och stigar under 3–4 timmar.
Fika intas med utsikt över Alingsås.
Samling på pakeringen innan Tallhyddan kl. 10.00
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 el 070-338 01 49,

Måndag 21/10

Öppet styrelsemöte

Studiefrämjandet kl 18.30-20.00
Välkommen att som medlem medverka på ett styrelsemöte. Vi pratar om aktuella händelser, programpunkter, önskemål från dig som medlem, med mera.
Lokal: Studiefrämjandet på Göteborgsvägen 10 (trappor).. Föranmälan inte nödvändig. Välkommen.
Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Söndag 27/10

Risvedens vildmark

Vandring i reservatet Risvedens Vildmark.
Vi går ganska långt, ca 4-5 km, längs stigar som ligger norr om sjön Stora Ljusevattnet.
Såklart har vi med fika och bra på fötterna.
Samling vid WILLYS för samåkning 10.00 eller vid vindskyddet vid östra änden av Stora Ljusevattnet 10.20.
Ansvarig stigfinnare: Mats Andersson tel 0706-188123

November

Onsdagen 13/11

Årets bilder på temat insekter och småkryp

Föreningen har skickliga fotografer, som fotograferar bl.a. insekter och och andra småkryp. Fantastiska bilder på krypen inom de olika grupperna visas av Rolf Edvardsson, Lennart Gustafson, Mats Andersson och Jeff Lundh. Sedan är det fritt fram för alla, 5 bilder på kryp.
Ingvar Andersson inleder med en kort faktapresentation om krypen och deras liv.
Insekterna är jordens artrikaste grupp och dessutom mycket mångformig. De utgör i många ekosystem en ytterst viktig komponent i näringsvävarna och tillsammans med andra småkryp är de även viktiga för systemens funktion.
Studiefrämjandets lokal kl. 19.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 el 070-338 01 49

Januari 2020

Onsdag 8/1

Workshop: Insändare
och aktivism

Vi ger en introduktion till vad man bör tänka på när man skriver insändare och andra skrivelser för att bilda opinion och påverka beslutsfattare och verksamhetsutövare.
Vi skriver tillsammans på plats och publicerar/skickar det som blir klart.
Var med och påverka för natur och miljö!” Lokal Studiefrämjandet (ny adress?)
18.30-20.30
Ansvarig: Anna Hansson

Februari

Tisdag 18/2

Årsmöte/Kretsstämma

Kl 18.30-21.00 . Se hemsida/Facebook/annons.
Som vanligt blir det förhandlingar, utdelning av föreningens Natur- och miljöpris , följt av fika.
Lämna gärna in motioner och kom med önskemål till verksamhetsplanen. Hör också gärna av er till valberedningen (Fredrik Åstrand, 070-2248669, fredrik.astrand@ live.se och Viveca Johansson, 0709-625884, viveca.aceviv@telia.com) om ni själva vill delta i föreningsarbetet eller har förslag på personer som bör bli förtroendevalda. Vi har också olika aktivitetsgrupper, bl.a. har vi en skogsgrupp, en Brobackagrupp och en ­plan­grupp.
Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44, e-post: annabohus@yahoo.com