Program 2018

Program_2018_SNF_Alingsassvv

Nedan finns årets program att läsa!

Mars

Torsdag 29/3
Ugglekväll

Vi hoppas på bra väder och besöker ugglemarker i utkanten av Alingsås. Tidigare år har vi lyckats hitta berguv, kattuggla, pärluggla och sparvuggla. Vi tar ett längre stopp där vi tänder en brasa så ta gärna med något att grilla eller annan fika. Varma kläder, oömma skor och ficklampa är också bra att ha.

Samling kl 19 vid Willys parkering för samåkning i bil. Vi är tillbaka ungefär kl 23.

Ansvarig: Fredrik Åstrand, tfn 0766-376348

April

Framtidsveckan 7-15/4

Måndag 9/4
Vad vill naturskyddsföreningen

Karin Lexen, Generalsekreterare i Naturskyddsföreningen besöker oss i Alingsås under framtidsveckan. 18.00-19.30 på Palladium.

En kväll i framtidsveckan (tid och plats kommer)
Småskaligt jordbruk – närproducerad mat

Ingemar Zachrisson berättar om småskalig produktion på ett miljö- och klimatvänligt sätt på gården Mysten. Vi diskuterar sedan hur den viktiga närproduktionen kan ökas av framför allt ekologiska produkter.

Onsdag 11/4
Möte i skogsgruppen

Vi träffas kl. 19 i Studiefrämjandets lokal som finns på andra våning ovan Ramirent Göteborgsvägen 10. Info och diskussioner om vad vi kan jobba med inom Alingsås kommun.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 eller 070-338 01 49

Lördag 14/4
Klädbytardag

Förnya din garderob på ett roligt och resurssnålt vis!
De plagg som du tröttnat på eller som kanske inte längre passar, kan bli nya och roliga för någon annan.

Kl.10.00-11.00 Lämna in max fem fina och fräscha plagg.
Kl.12.00 Öppnar vi för klädbyte.

Ansvariga: Pernilla Krantz, tfn 0709-64 02 38
Siri Nordberg, tfn 076-766 80 50
Elsa Höök, tfn 0725-44 96 65

Tisdag 17/4
Fagning av ängen i Brobacka
Samling på parkeringen vid Willys kl.1745 för samåkning. Medtag lövräfsa, sekatör och naturligtvis fika. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång.
Ansvarig: Bodil Hildenvall, tfn 0322-50763

Onsdag 18/4
Öppet styrelsemöte

Välkommen att som medlem medverka på ett styrelsemöte. Vi pratar om aktuella händelser, programpunkter, önskemål från dig som medlem, med mera.
Lokal: Studiefrämjandet på Göteborgsvägen 10 (trappor). Föranmälan inte nödvändig. Välkommen!
Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Måndag 23/4
Möte i Plangruppen
Vi träffas kl. 19 i Studiefrämjandets lokal som finns på andra våning ovan Ramirent Göteborgsvägen 10. Info och diskussioner om kommunens planarbeten och hur vi i Naturskyddsföreningen kan arbeta får att hänsyn tas till naturvårdsfrågorna.
Ansvarig: Lennart Gustafson tfn. 0322-63 81 75 eller 072-216 77 00

Onsdag 25/4
Vårvandring i Hjortmarka
I vårdagar marker för vi en lättare rundvandring inom reservatet och tar fikapaus på bergen vid St. Kroksjön. Vi tittar på vårväxter, mossor och lavar och njuter av fågelsången. Återvägen går via Tollsjön och rullstols-spången. Vi är ute ca två timmar och går ca fyra kilkometer på fina stigar. Samling vid Hjortgårdens p-plats kl. 18.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 eller 070-338 01 49.

Maj

Lördag 5/5
Länsstämma i Bengtsfors
Årets värd är Skogsdalkretsen i Bengtsfors. Stämman är öppen för alla medlemmar så ta chansen att bevista stämman och få en inblick i länsförbundets arbete och lär känna naturen kring Stenebyälven (se Norra Älvsborgs hemsida för mer info). Samling kl. 09.30 för fika och kl. 10.00 börjar förhandlingarna. Medtag lunch som vi äter ute. Finns intresse så anmäler du dig till Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 eller 070-338 01 49 senast 29/4, så ordnar vi samåkning.

Tisdag 15/5
Blomstervandringar
Tillsammans med Trädgårdsföreningen görs under vår-försommar några vandringar till olika områden får att se lite av traktens vilda växter. Den första görs 15 maj och vi samlas vid Mjörnvallen kl. 18.00. Ta med fika. Vid varje träff bestäms sedan nästa mål för exkursion och datum.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 eller 070-338 01 49.

Onsdag 16/5
Brobacka – städning och fagning
Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Vi fortsätter med städning inne och röjning av lederna. Om örnbräknarna kommit upp så slår vi av dem med lie också. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång.
Ansvarig: Bodil Hildenvall, tfn 0322-50763.

Söndag 20/5
Fågelmorgon i Nolhaga
Vi samlas i fågeltornet kl 06.00 och börjar med en kortare promenad för att lyssna in fågelkören på Nolhagaberg och i Kongo. Sedan återvänder vi till fågeltornet för att fika och fortsätta spana efter sträckande och rastande fåglar. Varma kläder kan behövas i fågeltornet.
Ansvarig: Mats Andersson 0706-18 81 23, Fredrik Åstrand, tfn 0766-37 63 48.

Tisdag 22/5
Vandring i Brobacka
I samarrangemang med Västkuststiftelsen ordnas en kortare vandringstur under kvällen inom reservatet. Samling kl. 18 vid parkeringen i anslutning till reservatet. Ansvarig: Stellan Andersson, tfn. 0322-63 69 28 eller 0706-07 62 47.

Torsdag 31/5
Paneldebatt på Alingsås Kulturhus
Alingsås Naturskyddsförening arrangerar partidebatt på tema natur, miljö och jordbruk. Vad vill du att politikerna ska svara på? Välkommen till kulturhuset 18.30 för en spännande debatt där du som besökare har möjlighet att ställa just dina frågor. Frågor kan även skickas in inför debatten till mats.andersson@alingsas.se eller via får Facebook.

Juni

Tisdag 5/6
Naturnatta med fladdermuskväll och nattsångare
Samling vid parkeringen i Tallhyddan kl 22.30. Efter en kortare introduktion vandrar vi sedan runt utefter Säveån och i Nolhaga park och lyssnar och spanar efter fladdermöss. Med hjälp av detektorer och expertguide får vi reda på vilka arter det är som flyger.
Senare under nattenn görs en tur uppåt Säveåns dalgång för att lyssna efter olika nattsångare och andra nattaktiva fåglar.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 eller 070-338 01 49.

Helgen 15-17/6
Riksstämma i Uppsala
Ta tillfället i akt och påverka vad SNF i framtiden ska fokusera på. Diskussioner om nya verksamhetsriktlinjer. Mer info och anmälan via riksföreningens hemsida.

Söndag 17/6
De vilda blommornas dag
Anordnas som vanligt på Dammsjöås (kl. 10). Samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben. Lätt vandring som sker på den nya natur- och kulturleden. Medtag fika och har du dessutom en fältflora ta med även den. Samling med avfärd för samåkning kl. 09.30 från P-plats i östra ändan av Norra Strömgatan.
Kontakt: Sven-Åke Mökander, tfn. 0322-67 23 10 eller 0706-72 31 56, Marie Sundvall tfn. 0322-156 32 el. 073-800 40 08.

Juli

Lördag 14/7
Ängsslåttern börjar i Brobacka
Tid: 14.00. Mer info se sid. 16 i programmet eller pdf:en överst på sidan.
Ansvarig: Stefan Bydén 0322-67 20 80

Augusti

Lördag 18/8
Kanotexkursion i Säveån

Kanotexkursion längs Säveån, med hopp om att få se en del av faunan och floran längs ån, kanske bäver och kungsfiskare. Samling vid gångbron Mjörn för start kl. 11. Vi räknar med ca 4 timmar så tag med fika.

Kostnad för hyra 300/kanot.

Anmälan senast torsdag 16/8 till: Ingvar Andersson tfn. 0322-71331, mobil: 070-3380149

Aktiviteten är ett samarrangemang med Studiefrämjandet och Sparbanken Alingsås är sponsor.

Välkommen!

September

Söndag 2/9
Svamputställning i Tallhyddan, Nolhaga på svampens dag
Svampens Dag är ett nordiskt samarbete och Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och samarbetar bl.a. med Naturskyddsföreningar. Utställningen är på plats från kl. 10 och kunniga svampkännare kommer också att finnas på plats för att diskutera och också kunna hjälpa till med att bestämma eget material.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 el 0703-38 01 49.

Lördag 15/9
Vandring längs Slereboån till Angertuvan
Vandringen längs Slereboån är magiskt vacker med brusande vatten och gammal granskog. Klättringen upp mot Angertuvan ökar pulsen rejält. Utsikten från toppen ut mot Götaälvdalen är hänförande. Fikat vid klippstupet smakar underbart! (Men det får du fixa själv). Ja ni hör, vilken utflykt!!!
Orkar du gå 5 km på hyfsat torra stigar så kom till Willys kl 10.00. Därifrån småker vi mot Kvarnabo och vidare mot Skepplanda. Vill du ansluta efter vägen, hör av er till Mats. Vi är nog ute 4-5 timmar.
Ansvarig: Mats Andersson, 0706-188123

Söndag 30/9
Vandring vid färgen
Dumpevik är ett av värdekärnområdena i Stora Färgens lövskogar. Förutom vackra skogar och spännande lövskogsarter, lär det ännu gå att finna en fin utsikt från toppen av berget, som nämns bland annat i en utflyktsfolder från SJ från 1931. Vill det sig väl har Calle rekat fram den. Annars får vi söka tillsammans.
Samling vid södra änden av Färgenvägen i Hjälmared (Parkering får man försöka hitta längs någon gata i närheten). Samling med avfärd kl. 10 från P-plats i östra ändan av Norra Strömgatan för vidare färd till Färgen. Medtag fika. Vi beräknar vara ute ca. 4 timmar.
Ansvarig: Calle Bergil/Stefan Bydén 0322-67 20 80

Oktober

v.40
Miljövänliga veckan
Eventuella aktiviteter meddelas på hemsidan/Facebook.

Söndag 7/10
Lavexkursion
Vi besöker ett område som har varierad natur och därför är rikt på olika lavar, både vanliga och mer ovanliga arter. Ett tillfälle att få en introduktion till lavarnas rika värld. Vi vandrar runt under ca 4 timmar, mestadels vid sidan av stigar så rejäla skodon är det som gäller. Ta med fika. Samling på parkeringen vid Brobacka busshållplats kl.10 för samåkning.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 eller 070-338 01 49

Någon gång i oktober
Pressa dina äpplen.
Vi lånar en press och tillverkar vår egna must. Tid och plats meddelas via hemsida och Facebook.
Ansvarig: Pernilla Krantz, tfn. 0709-64 02 38

Onsdag 24/10
Öppet styrelsemöte
Studiefrämjandet kl. 18.30-20.00.
Välkommen att som medlem medverka på ett styrelsemöte. Vi pratar om aktuella händelser, programpunkter, önskemål från dig som medlem, med mera.
Lokal: Studiefrämjandet på Göteborgsvägen 10 (trappor). Föranmälan inte nödvändig. Välkommen!
Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Fredag 26/10
Potatisprovning
Vad passar bättre än att prova potatis på potatisens dag? Känn skillnaderna mellan olika potatissorter, den är större än du tror! I skrivande stund letar vi efter potatisbonde, titta efter information på vår hemsida/Facebook när det närmar sig.
Ansvarig: Pernilla Krantz, tfn 0709-64 02 38

Lördag 27/10
Brunstresa
Vi skall ta oss till Lagmanseredstrakten och lyssna och spana efter dovhjortar som har brunsttid.
Morgonen är bäst. Därför samling i ottan. Som vanligt: termos och frukostsmörgås skadar inte. En del bilåkande och lite promenerande blir det. Samling vid Järnia, korsningen, Sollebrunn kl. 07.30.
För att underlätta planerandet om vi blir många så önskas ANMÄLAN OM DELTAGANDE till Mats Andersson 0706-188123

November

Tisdag 6/11
Möte i Plangruppen
Vi träffas kl. 19 i Studiefrämjandets lokal som finns på andra våning ovan Ramirent Göteborgsvägen 10. Info och diskussioner om vad som förevarit under året. Vidare diskuterar vi hur Naturskyddsföreningen bäst kan arbetsför att hänsyn ska tas till naturvårdsfrågorna i kommunens olika planarbeten.
Ansvarig: Lennart Gustafson tfn. 0322-63 81 75 eller 0722-16 77 00

Någon dag i vecka 47
Klimat-mat
Hur påverkar vi miljön med våra dagliga mat-val? Vi berättar om hållbar kost med spännande inslag av provsmakning. Mer info och datum kommer på hemsida/Facebook.
Ansvarig: Siri Nordberg, tfn. 076-766 80 50, Elsa Höök, tfn. 0725-44 96 65

Onsdag 21/11
Möte i Skogsgruppen
Vi träffas kl.19 i Studiefrämjandets lokal som finns på andra våning ovan Ramirent Göteborgsvägen 10. Info och diskussioner. Vad har vi gjort under året och planering inför kommande år.
Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 eller 070-338 01 49

December

Måndag 3/12
Önskeaktivitet
Kom med önskemål om en aktivitet denna dag!
Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44, e-post: annabohus@yahoo.com

Januari 2019

Onsdag 23/1
Bildvisning och kåseri!
Mats Andersson.
Lokal och tid: se hemsida eller annonsering.

Februari

Tisdag 19/2
Årsmöte/Kretsstämma
Kl 18.30-21.00 hos Studiefrämjandet på Göteborgsvägen 10 (trappor).
Som vanligt blir det förhandlingar, utdelning av föreningens Natur- och miljöpris, följt av fika.
Lämna gärna in motioner och kom med önskemål till verksamhetsplanen. Hör också gärna av er till valberedningen (Fredrik Åstrand, 070-2248669, fredrik.astrand@live.se och Viveca Johansson, 0709-625884, viveca.aceviv@telia.com) om ni själva vill delta i föreningsarbetet eller har förslag på personer som bör bli förtroendevalda. Vi har också olika aktivitetsgrupper, bl.a. har vi en skogsgrupp, en Brobackagrupp och en plangrupp.
Ansvarig: anna Hansson, tfn 0322-148 44, e-post: annabohus@yahoo.com