Program 2017

Ladda ner Program 2017 som pdf här!

Februari

Söndag 26/2
Holkuppsättning

Vi träffas för att sätta upp de alster vi åstadkom under holkbyggaraftonen ihop med Natursnokarna. Vi planerar för att sätta upp holkarna i området utmed Säveån i Nolhaga. Medtag skruvdragare och ev. lätt och inte för lång stege, föreningen står med skruv. Samling kl. 10 vid parkeringen, Tallhyddan.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 713 31 el. 0703-38 01 49

Mars

Söndag 12/3
Vandring Rullesjön-Kvarnsjöarna

Vi åker in till det nybildade Naturreservatet ”Risvedens Vildmark”.
Utgångspunten för en ganska lång vandring genom skogsmarkerna på vältrampade stigar är parkeringen alldeles väster om St Ljusevattnet. Vi är ute ca 4 timmar och för att överleva under så krävande förhållande är fika och termos ett måste. Ingen nackdel med stövlar.

Samling för avfärd är parkeringen utanför WILLYS kl 10.00. Därifrån åker vi gemensamt in mot Risveden. Vill ni ansluta efter vägen, hör av er till Mats!

Ansvarig: Mats Andersson, 0706-18 81 23

Måndag 13/3
Öppet styrelsemöte

Studiefrämjandet kl 18.30-20.00

Välkommen att som medlem medverka på ett styrelsemöte. Vi pratar om aktuella händelser, programpunkter, önskemål från dig som medlem, med mera.

Adressen är Kungsgatan 2. Föranmälan inte nödvändig. Välkommen.

Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Tisdag 21/3
Klimatanpassning

Värd: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Onsdag 29/3
Ugglekväll

Vi hoppas på bra väder och besöker ugglemarker i utkanten av Alingsås. Tidigare år har vi lyckats hitta berguv, kattuggla, pärluggla och sparvuggla. Vi tar ett längre stopp där vi tänder en brasa så ta gärna med något att grilla eller annan fika. Varma kläder, oömma skor och ficklampa är också bra att ha.

Samling kl 19 vid Willys parkering för samåkning i bil. Vi är tillbaka ungefär kl 23.

Ansvarig: Fredrik Åstrand, tfn 0702-248669

April

Onsdag 5/4
Kommunens tillväxtprogram

Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Torsdag 6/4
Alléloppis uppstart

Ansvarig: Pernilla Krantz,

Tisdag 18/4
Fagning av ängen i Brobacka

Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Medtag lövräfsa, sekatör och naturligtvis fika. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång

Ansvarig: Bodil Hildenvall, tfn 0322-50763

Söndag 23/4
Vandring Slereboån–Bergsjön

Återigen dags för Risveden-vandring. Denna gång bär det av till Naturreservatet vid Slereboåns dalgång och Bergsjön alldeles i anslutning. Vi är ute ca 4 timmar och går längs bra stigar men med mycket uppför och nerför. Ta med fika såklart. En underskön fikaplats vid Bergsjön utlovas.

Samling för avfärd och samåkning på parkeringen utanför WILLYS kl.10.00. Vill du ansluta efter vägen, ex vid korsningen i Kvarnabo, hör av dig till Mats.

Ansvarig: Mats Andersson, 0706-18 81 23

Torsdag 27/4
Naturen runt ett torp

Hur skapar man större biologisk mångfald runt sin boplats? Har man lyckan att ha ett torp kan man hitta många rester att återskapa. Men biologerna Calle Bergil och Ola Sjöstedt ger även tips för den med liten täppa.

Ansvarig: Stefan Bydén 0322-67 20 80

Maj

Torsdag 4/5
Vårvandring i Hjortmarka

I vårfagra marker gör vi en lättare rundvandring inom reservatet och tar fikapaus på bergen vid St. Kroksjön. Vi tittar på vårväxter, mossor och lavar och njuter av fågelsången. Återvägen går via Tollsjön och rullstolsspången. Vi är ute ca 2 timmar och går ca 4 km.

Samling vid Hjortgårdens p-plats kl. 18.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn. 0322-713 31 el. 070-338 01 49.

Lördag 6/5
Länsstämma i Vårgårda

Årets värd är kretsen i Vårgårda. Stämman är som alltid öppen för alla medlemmar så ta chansen att bevista stämman och få en inblick i länsförbundets arbete och lär känna ett nytt utflyktsmål. Samling kl. 930 för fika och kl. 1000 börjar förhandlingarna. Efter stämmoförhandlingarna görs en exkursion till det närbelägna reservatet Ljungås som ger en god bild av hur ett äldre bondehemman såg ut och sköttes. Medtag lunch som vi intar ute. Finns intresse så anmäler du dig till: Ingvar Andersson tfn 0322-713 31 eller 0703-38 01 49 senast 27/4, så ordnar vi samåkning.

Tisdag 9/5
Brobacka, städning och fagning

Samling på parkeringen vid Willys kl. 17.45 för samåkning. Vi fortsätter med städning inne och röjning av lederna. Under fikapausen lyssnar vi till vårfåglarnas sång

Ansvarig: Bodil Hildenvall, tfn 0322-50763

Helgen 12-14/5
Rikskonferens i Skövde

Åk gärna på denna konferens och ta del av intressanta föreläsningar eller exkursioner. Mer information på SNF rikshemsida. Anmäl gärna intresse.

Söndag 14/5
Fågelmorgon Nolhaga

Vi samlas i fågeltornet kl 06 och börjar med en kortare promenad för att lyssna in fågelkören på Nolhagaberg och i Kongo. Sedan återvänder vi till fågeltornet för att fika och fortsätta spana efter sträckande och rastande fåglar. Varma kläder kan behövas i fågeltornet.

Ansvarig: Mats Andersson 0706-18 81 23, Fredrik Åstrand, tfn 0702-24 86 69

Tisdag 23/5
Vandring i Brobacka

I samarrangemang med Västkuststiftelsen ordnas en kortare vandringstur under kvällen inom reservatet. Samling kl. 18 vid parkeringen i anslutning till reservatet.

Ansvarig: Stellan Andersson tfn 0322-63 69 28, 0706-07 62 47

Juni

Måndag 5/6
Naturnatta med fladdermuskväll och nattsångare

Samling vid Willys parkering kl. 22 för samåkning eller vid slottsparkeringen i Gräfsnäs kl. 2230. Vi vandrar runt inom parkområdet och lyssnar och spanar efter fladdermöss med hjälp av detektorer, guidade av Erik Larsson. Så småningom tar vi oss, under Fredrik Åstrands ledning, upp i Mellbyåns dalgång för att lyssna efter nattsångare och kanske någon vaktel eller kornknarr. På tillbakavägen via St. Mellby lyssnar vi även efter nattskärrans säregna läte.

Ansvariga: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 el 0703-38 01 49, Fredrik Åstrand, tfn 0322-63 89 77 eller 0702-24 86 69.

Lördag 17/6
Föreningen informerar på stan

ca kl 11-13. Delar av styrelsen finns på stan för att dela ut info och svara på frågor. Kom gärna och prata med oss.

Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Söndag 18/6
De vilda blommornas dag

Anordnas som vanligt på Dammsjöås (kl. 10). Samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben. Lätt vandring som sker på den nya natur- och kulturleden. Medtag fika och har du dessutom en fältflora ta med även den. Samling med avfärd för samåkning kl. 930 från P-plats i östra ändan av Norra Strömgatan.

Kontakt: Sven-Åke Mökander, tfn 0322-67 2310 eller 0706-72 31 56, Marie Sundvall tfn. 0322-156 32 el. 073-800 40 08

Juli

Lördag 15/7
Ängsslåttern börjar i Kvibacken kl 14.

Ansvarig: Stefan Bydén 0322-67 20 80

Augusti

Torsdag 10/8
Ängsslåtter på ängarna kring Brobacka Naturcentrum

Ansvarig: Stefan Bydén 0322-67 20 80

Lördag 19/8
Föreningen informerar på stan

ca kl 11-13. Delar av styrelsen finns på stan för att dela ut info och svara på frågor. Kom gärna och prata med oss.

Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

September

Söndag 3/9
Svamputställning i Brobacka på svampens dag

Svampens Dag är ett nordiskt samarbete och Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och samarbetar bl.a. med Naturskyddsföreningar.Utställningen är på plats från kl. 10 och kunniga svampkännare kommer också att finnas på plats för att diskutera och också kunna hjälpa till med att bestämma eget material.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 el 0703-38 01 49.

Söndag 17/9
Vandring i Hemsjö

Detta nyligen bildade reservat innefattar stränderna i söder, norr och väster om St. Färgen med i huvudsak olika ädellövskogar. Områdena är delvis rika och hyser en biologisk mångfald som inte är så vanlig i våra trakter. Samling med avfärd kl. 10 från P-plats i östra ändan av Norra Strömgatan för vidare färd till Färgen. Medtag fika. Vi beräknar vara ute ca. 4 timmar.

Ansvarig: Calle Bergil/Stefan Bydén 0322-67 20 80.

Söndagen 24/9
Brunstresa

Vi åker längs vägarna mellan Gräfsnäs och Lagmansered. Spanar efter dovhjortar och vildsvin. Vi går upp längs Dalens ström, förbi Kvarnhuset och fikar vid Dalens damm. På hemvägen när mörkret faller hoppas vi på att höra Kronhjortarnas brunstbrölande. Ta med fikakorg.

Samling för samåkning vid parkeringen utanför WILLYS 17.00. Åter Alingsås ca 21.

Vill du ansluta efter vägen eller undrar något ring Mats Andersson 0706-18 81 23

Oktober

v 40
Miljövänliga veckan

Torsdag 6/10
Bilder

Söndag 22/10
Kryptogamexkursion

Vi besöker ett av de områden i Risveden som har inventerats av Risvedengruppen. Inom området finns ett antal rödlistade arter samt ett flertal signalarter vilka visar värdet av sådana skogsområden. Vi vandrar runt och letar gemensamt efter både vanliga och sällsynta arter inom området. Vandringen blir ca 5 km, och beräknas vara ca 5 timmar. Terrängen är ofta obanad terräng så rejäla kängor eller stövlar rekommenderas. Medtag fika. Samling vid parkeringen i Brobacka kl. 10.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 eller 0703-38 01 49.

November

Torsdag 16/11
Öppet styrelsemöte

Studiefrämjandet kl 18.30-20.00

Välkommen att som medlem medverka på ett styrelsemöte. Vi pratar om aktuella händelser, programpunkter, önskemål från dig som medlem, med mera.

Adressen är Kungsgatan 2. Föranmälan inte nödvändig. Välkommen.

Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Onsdag 29/11
Provning ekologiska viner

Kom och prova ekologiska viner!

Vi doftar och smakar på ett urval av ekologiska viner.

Tid, plats och avgift meddelas vid Föranmälan senast ons 22/11

till Pernilla Krantz tel 0709-640238.

December

Tisdag 12/12
Medskapandearrangemang, Årets bilder

19.00 på Brunnsgårdens samlingssal.

Deltagarna tar med 5–10 bilder var.

Ansvarig: Stefan Bydén 0322-67 20 80

Januari 2018

Torsdag 18/1
Viltförvaltning

Anita Bergstedt som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götaland informerar om rovdjurspolitiken, Viltförvaltningsdelegationens arbete och den aktuella situationen för rovdjursstammarna i länet. Vi får även se det material, ”rovdjurslådan”, som länsstyrelsen använder för bl.a. information i skolorna.

Brunnsgårdens samlingssal kl. 19.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 eller 0703-38 01 49.

Februari

Tisdag 6/2
Årsmöte

Kl 18:00-21:00, Brunnsgården

Naturpriset delas ut

Ansvarig: Anna Hansson, tfn 0322-148 44

Vecka 6
Holktillverkning, dag meddelas senare

Ansvarig: Marie Sundvall, tfn 156 32 el. 073-800 40 08.

Söndag 25/2
Holkuppsättning

Vi samlas kl. 10 på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum. Medtag fika och egen skruvdragare samt ev. kortare stege.

Ansvarig: Ingvar Andersson, tfn 0322-713 31 eller 0703-38 01 49